Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
20
dodano: 2022-05-23
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz trzydziesty. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.
dodano: 2022-05-11
NAUKA
O tym, że Wszechświat się rozrasta, i to najprawdopodobniej w rosnącym tempie, świat nauki wie już od ponad dwóch dekad. Problem stanowi jednak zbadanie tempa, w jakim się to dzieje, i odpowiedź na pytanie o to, czy jest ono zgodne z hipotezą stałej kosmologicznej. Profesor Bożena Czerny z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk zaproponowała metodę pomiaru ciemnej energii opartej na obserwacji kwazarów. Może to stanowić punkt wyjścia nie tylko do matematycznego opisania Wszechświata, ale i intensyfikacji badań nad wykorzystaniem ciemnej energii na przykład jako źródła napędu w silnikach przyszłości.
dodano: 2022-05-11
NAUKA
Przez lata Polska była obiektem drenażu mózgów. Dziś, dzięki takim programom jak Polskie Powroty NAWA, możemy powstrzymać ten trend. Najlepsi polscy naukowcy po tym, jak rozwinęli swoje kariery poza granicami kraju, teraz mogą wrócić i prowadzić swoje badania na polskich uniwersytetach czy instytutach badawczych. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła właśnie nabór do kolejnej edycji tego programu. Po raz pierwszy program jest wzbogacony o granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
dodano: 2022-04-28
NAUKA
W sierpniu 2021 r. została opublikowana pierwsza część szóstego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), w którym lata 2011-2020 zostały uznane za najcieplejszą dekadę w historii. Tylko w Polsce w tym okresie odnotowywano rocznie średnio 13 dni z temperaturą minimum 30 stopni, podczas gdy jeszcze w latach 70. były to zaledwie 4 dni. Globalne ocieplenie – z jednej strony wszyscy znają to pojęcie, jednak czy dokładnie wiemy, co konkretnie oznacza? Jaka jest jego przyczyna i jakie mogą być skutki globalnego ocieplenia?
dodano: 2022-04-22
NAUKA
W domu, przy biurku, w ciszy i spokoju, korzystając ze zdalnych form rozwojowych, trwających najlepiej od 1 do 2 godzin. To główne preferencje współczesnych pracowników w zakresie uczenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zidentyfikowane na podstawie badania „Kompetencje miękkie i potrzeba ich rozwoju – jak uczą się obecnie pracownicy?”, przeprowadzonego przez firmę szkoleniową Nowe Motywacje oraz Mobile Institute. W ramach badania zebrane zostały informacje, które w znacznym stopniu mogą ułatwić pracodawcom projektowanie programów rozwojowych dla zatrudnionych, tak by mogły one nie tylko odpowiedzieć na ich potrzeby kompetencyjne, ale także by były dostosowane do ich aktualnych preferencji, dzięki czemu mogą być efektywne i przynosić oczekiwane korzyści dla obu stron.
dodano: 2022-04-11
NAUKA
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach Przedsięwzięcia pn. „Multimedialna Edukacja Młodzieży” (MeduM). Celem przedsięwzięcia „MeduM” jest stworzenie i upowszechnienie wśród uczniów w wieku 12-18 lat multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz dydaktycznych wspierających proces kształcenia w Polsce oraz umieszczenie ich na utworzonej na potrzeby tego działania platformie streamingowej VoD, spełniającej wymagania w zakresie dostępności, w szczególności dla osób wymagających specjalnego wsparcia w procesie edukacji (w tym uchodźców). Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 11 kwietnia – 6 maja 2022 r.
dodano: 2022-04-08
NAUKA
7 kwietnia 2022 r. Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaprezentowali kolejny raport „Kobiety na politechnikach”. Choć większość osób, które studiują w naszym kraju to kobiety – stanowią one aż 58 proc., to na kierunkach inżynieryjnych wciąż jest ich zdecydowanie mniej niż mężczyzn. Przykładowo, na uczelniach pedagogicznych stanowią one aż 78 proc., a na uczelniach technicznych już tylko 35 proc.
dodano: 2022-04-07
NAUKA
Pandemia COVID-19 mocno przyspieszyła cyfryzację polskich szkół. Dziś większość z nich jest wyposażona w komputery, laptopy, tablety czy interaktywne monitory. Wciąż jest to jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej. Eksperci wskazują, że dalszy rozwój cyfrowej szkoły będzie wymagać inwestycji w cyfrową infrastrukturę i sprzęt, kompetencje nauczycieli i uczniów oraz cyfrowe treści, aplikacje i oprogramowanie. Takie narzędzia są niezbędne także w przypadku nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie będzie to możliwe bez długofalowego wsparcia finansowego ze strony państwa.
dodano: 2022-03-23
NAUKA
Nawet 6,6 tys. euro dofinansowania dla ambitnych osób, które chcą zdobywać wiedzę i umiejętności podczas wymiany międzynarodowej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako jeden z 4 działających w Polsce punktów, zaprasza do udziału w projektach „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global” finansowanych bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej. Uczestnicy mogą zrealizować program m.in. w Stanach Zjednoczonych, Singapurze oraz wielu krajach europejskich.
dodano: 2022-03-22
NAUKA
Informujemy, że 21 marca 2022 r. uruchomiono konkurs „Solidarni z naukowcami” realizowany we współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią”. Jego celem jest wspieranie przez NCBR realizacji projektów badawczych przez polskie organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę we współpracy z naukowcami z Białorusi, którzy otrzymali stypendium przyznane przez NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.