Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
21
dodano: 2020-05-18
POLSKA UE
Europejski Komitet Regionów (KR) rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w specjalnej edycji konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Europejski Region Przedsiębiorczości (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający regiony UE, wyróżniające się wybitną oraz innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, kompetencji czy zamożności. Regiony, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan działania, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. 
dodano: 2020-05-07
POLSKA UE
Według wiosennej prognozy Komisji Europejskiej pandemia COVID-19 oznacza duże spowolnienie dla światowej i unijnej gospodarki. Na tym tle polska gospodarka wyróżnia się pozytywnie – mimo prognozowanego spadku, mamy osiągnąć najlepszy oczekiwany wynik w całej UE – nasz PKB w 2020 r. spadnie o 4,3%, a w 2021 r. wzrośnie o 4,1%.
dodano: 2020-05-05
POLSKA UE
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła katalog przedsiębiorstw, które odniosły sukces dzięki grantom z UE. Przewodnik przedstawia przykładowe projekty zrealizowane dzięki pieniądzom z programu Inteligentny Rozwój (POIR), Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Polska Wschodnia (POPW). Budżet programów – które wdraża PARP – w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 13,3 mld zł. W ciągu 6 lat Agencja podpisała prawie 4,6 tys. umów na kwotę 10,24 mld zł.
dodano: 2020-04-03
POLSKA UE
Komisja Europejska proponuje SURE, nowy tymczasowy instrument o wartości do 100 miliardów euro na ochronę miejsc pracy i osób zatrudnionych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowy program unijny może pomóc Polsce w utrzymaniu tysięcy miejsc pracy zagrożonych kryzysem związanym z epidemią koronawirusa. Nowy instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w sytuacji awaryjnej (po ang. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency tj. w skrócie SURE) ma na celu ochronę miejsc pracy i pracowników w związku z pandemią koronawirusa.
dodano: 2020-03-13
POLSKA UE
W obawie przed koronawirusem, rząd Ukrainy na specjalnym posiedzeniu będzie podejmował decyzję o ewentualnym zamknięciu przejść granicznych z Unią Europejską, w tym również tych z Polską – podają ukraińskie media. Eksperci Personnel Service wskazują, że decyzja wpłynie na pracodawców, którzy oczekują na kadrę z Ukrainy i może dotknąć tysięcy pracowników. 
dodano: 2020-03-13
POLSKA UE
Obecnie z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest ponad 60 tys. projektów o łącznej wartości 451,6 mld zł. Beneficjenci projektów, szczególnie tych realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, w ciągu najbliższych tygodni poważnie odczują skutki związane z koronawirusem. Mamy do czynienia z siłą wyższą, która wymaga ponadstandardowych działań. Konfederacja Lewiatan postuluje przygotowanie pakietu rozwiązań niwelujących negatywne skutki finansowe i organizacyjne związane z obecną sytuacją, które dotyczyć będę beneficjentów.
dodano: 2020-03-10
POLSKA UE
Z danych Eurostatu wynika, że to właśnie w Polsce wskaźnik zagrożenia ubóstwem i marginalizacją społeczną cudzoziemców spoza Unii Europejskiej jest najniższy – wynosi 18%, podczas gdy w Unii Europejskiej średnia to aż 45%. Eksperci Personnel Service wskazują, że ubóstwo imigrantów to duży problem w Europie, z którym Polska radzi sobie całkiem nieźle. Niski wskaźnik marginalizacji daje wyraźny sygnał imigrantom zarobkowym, że mogą w Polsce liczyć na równe traktowanie na rynku pracy. To przewaga, którą nasz kraj powinien wykorzystać jako element budowania wizerunku wśród Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy mogą rozważać wyjazd do Niemiec – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.
dodano: 2020-03-04
POLSKA UE
W marcu Komisja Europejska ogłosi kierunek zmian gospodarczych na najbliższe lata. Już wiadomo, że kluczowymi kwestiami będą zmniejszenie emisji CO2 oraz redukcja ilości odpadów. Urzędnicy chcą skończyć z celowym postarzaniem produktów i wymóc na firmach wykorzystywanie surowców z recyklingu. Pod szczególnym nadzorem znajdą się branże: odzieżowa, budowlana i elektroniczna. 
dodano: 2020-02-21
POLSKA UE
Wyniki rozpoczynającego się w czwartek unijnego szczytu dotyczącego budżetu na lata 2021–2027 wpłyną na gospodarczą przyszłość Polski. Zapowiadane znaczące zmniejszenie funduszy przypadających Polsce odbije się na polskim wzroście gospodarczym oraz sytuacji rodzimych przedsiębiorstw – uważają Pracodawcy RP.
dodano: 2020-01-14
POLSKA UE
Nowe firmy, rozwój tych istniejących, renowacja zabytku, wydanie publikacji czy zagospodarowanie przestrzeni społecznych – to kolejne działania, które zrealizowane zostaną ze wsparciem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowy na unijne dofinansowanie projektów podpisał z beneficjentami 13 stycznia br. w Szczecinie wicemarszałek Olgierd Kustosz.