Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
24
dodano: 2022-05-04
POLSKA UE
Mija 18 lat, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. W tym województwo pomorskie, które od 2004 roku pozyskało około 46 mld zł, dzięki którym udało się zrealizować w regionie 40 tysięcy projektów. Powstały nowe drogi i linie kolejowe. Środki zostały zainwestowane m.in. w pociągi, nowoczesne budynki szpitali, sprzęt medyczny, rewitalizacje miast, edukację, podnoszenie kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy. Ze wsparcia skorzystali też przedsiębiorcy i rolnicy.
dodano: 2021-11-22
POLSKA UE
Gdyby w 2004 roku Polska nie weszła do Unii Europejskiej, dochody Polaków byłyby realnie niższe o 25–30 proc. i porównywalne z dochodami mieszkańców Bułgarii, najuboższego państwa w całej Unii. Gorszy byłby bilans handlu zagranicznego, mniej rozwinięta infrastruktura drogowa i słabsze wyniki inwestycji zagranicznych. To wnioski z raportu „Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej” przygotowanego dla Fundacji Schumana oraz Fundacji Konrada Adenauera. – Główną gospodarczą korzyścią z członkostwa w Unii jest udział Polski w jednolitym rynku, a fundusze europejskie pełnią jedynie funkcję pomocniczą – mówi ekonomista, prof. Witold Orłowski, jeden z autorów raportu.
dodano: 2021-10-28
POLSKA UE
Uchwalone przez władze europejskiej wspólnoty zapisy dyrektywy MCP już obowiązują w przypadku nowych firm. Coraz bliżej jest też do granicznych dat dostosowania już funkcjonujących przedsiębiorstw. Jaki dziś jest stan wiedzy wśród osób decyzyjnych? Przyglądamy się danym. Transformacja energetyczna dzieje się tu i teraz, głównie za sprawą przepisów uchwalonych przez władze Unii Europejskiej. Dyrektywa MCP (z ang. Medium Combustion Plants) to skrócona nazwa dokumentu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. To ważny element w drodze do zeroemisyjności w 2050 roku.
dodano: 2021-10-14
POLSKA UE
Gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym, we wszystkich mediach niemalże od razu pojawiło się na ten temat ponad 800 materiałów. Kiedy natomiast Donald Tusk na Twitterze wezwał Polaków do manifestacji, w ciągu kolejnej doby wzmianek w mediach było już ponad 7 tys – podaje Instytut Monitorowania Mediów. Łącznie w pięć dni liczba wszystkich publikacji wyniosła prawie 28 tys. z dotarciem* 161 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. Statystycznie każdy obywatel Polski w wieku powyżej 15 lat mógł spotkać się z tymi informacjami minimum 5 razy – przekazuje IMM.
dodano: 2021-03-08
POLSKA UE
W ośmiu rundach zakończonego właśnie konkursu „Granty na Eurogranty” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła 43 inicjatywy, które otrzymają wsparcie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach wybranych programów UE. W sumie we wszystkich rundach przedsiębiorcy złożyli 209 wniosków. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 280 060 zł, a łącznie firmy MŚP otrzymały ponad 7 mln zł. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
dodano: 2021-02-25
POLSKA UE
Około 50 hektarów zupełnie nowych terenów pod inwestycje powstanie na Pomorzu do końca 2023 roku. Dzięki nowym przedsięwzięciom ma powstać ponad 400 miejsc pracy. A wszystko to dzięki wsparciu, jakie ze środków unijnych otrzymają gminy, spółki i prywatni przedsiębiorcy. Wsparcie zostanie udzielone w ramach realizowanego przez samorząd województwa pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
dodano: 2021-02-10
POLSKA UE
Przed nami drugi "Plan Marshalla". Unijne wsparcie po COVID-19, z którego 57 mld euro przypadnie Polsce. To wielka szansa na skok cywilizacyjny. Organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy, domagają się w liście do Premiera, dialogu i aktywnego włączenia ich do wspólnego wypracowania reform i projektów w ramach KPO. Obawiają się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstają ponad głowami społeczeństwa.
dodano: 2021-02-02
POLSKA UE
Projekt Krajowego Planu Odbudowy powinien trafić do publicznych konsultacji w pierwszej połowie lutego – zapowiedziała w ubiegłym tygodniu minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na jego realizację Polska dostanie z UE ponad 57 mld euro. Unijne środki będą wypłacane w transzach, mniej więcej od połowy tego roku. Popłyną m.in. do samorządów i prywatnych oraz państwowych przedsiębiorstw. KPO ma przede wszystkim odbudować polską gospodarkę po COVID-owym kryzysie i zapewnić jej odporność na przyszłe turbulencje.
dodano: 2021-01-19
POLSKA UE
Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz politycy państw członkowskich UE lubią mówić o unijnej polityce klimatycznej jako o niekwestionowanym drogowskazie dla świata w dążeniu do powstrzymania zmian klimatu, tj. osiągnięcia celów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, 1992) i Porozumienia paryskiego (Paris Agreement, 2015). Jednak czy faktycznie można uznać Unię Europejską za światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu? Na to pytanie stara się odpowiedzieć dr Marzena Chodor, ekspertka Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
dodano: 2021-01-18
POLSKA UE
Unijny program REACT-EU, w wysokości 47,5 mld euro, ma pomóc złagodzić krajom członkowskim bezpośrednie skutki kryzysu Covid-19. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby środki z tego programu przeznaczyć m.in. na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz projekty partnerów społecznych.