Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Kapituła
Kapituła konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015

Żeby działanie miało sens – jeszcze i to, potrzeba uznania drugiego człowieka

Organizatorzy konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2015 – Centrum Komunikacji Gospodarczej i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP – zatwierdzili skład Kapituły Konkursu, która wyłoni nominowanych i laureatów nagrody za rok 2014. Powołanie na przewodniczącą Kapituły przyjęła prof. Katarzyna Majchrzak z Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Na członków Kapituły powołania przyjęli: dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej i Almamer, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, autorka i trenerka szkoleń i warsztatów z komunikacji w biznesie. Członkami Kapituły ze strony organizatorów zostali: Jerzy Byra, redaktor naczelny „Prestiż - relacje gospodarcze” i dyrektor Centrum Komunikacji Gospodarczej oraz Andrzej Maślankiewicz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Na członka Kapituły powołano również mecenasa Witolda Juchniewicza, który między innymi jest odpowiedzialny za przebieg konkursu zgodnie z regulaminem.


KATARZYNA MAJCHRZAK

Ekonomistka, Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością SGH, Kierownik Zakładu Marketingu Wartości. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej oraz zarządzania reputacją przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji  marketingowej, wprowadzania i rebrandowania marek, badania koniunktury oraz budowy i zarządzania tożsamością korporacyjną. W latach 1999-2007 była dyrektorem Biura PR i Promocji w PKN Orlen SA, gdzie między innymi odpowiadała za wprowadzenie marki Orlen na polski  i zagraniczne rynki. Zdobywała również doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w Icentis Corpotare Solutions, Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym NFI SA, International Westfund Holdings Ltd. oraz Hortex Sp. z o.o. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru zarządzania reputacją przedsiębiorstwa, zarządzania wartością klienta oraz komunikacji marketingowej. Jej ostatnią publikacją jest książka „Zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwach sektora naftowego”.


JERZY BYRA

Dziennikarz, redaktor naczelny magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze”. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia również poligraf i typograf. W latach 1968-1976 pracował w prasowych zakładach graficznych w Koszalinie, Gdańsku i Warszawie, m.in. na stanowiskach: kierownika wydziału i dyspozytora zakładu. Pracował także w Pracowni Informacji w Motoprojekcie i Dziale Targów i Wystaw w Prodlewie. Od 1976 w dziennikarstwie. Pełnił m.in. funkcje redaktora technicznego, graficznego i sekretarza redakcji. Po transformacji ustrojowej, w czerwcu 1990 roku założył agencję reklamowo-wydawniczą, która była jedną z pierwszych i największych w Polsce. Udzielał się również jako wykładowca w zakresie nowoczesnych technik redagowania w Ośrodku Dziennikarstwa i public relations na UW. Z początkiem 1998 r. wraz z ustanowieniem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zaczął wydawać pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki, magazyn „Prestiż - relacje gospodarcze”, który stał się głównym patronem medialnym nagrody. W 2012 r. zmienił nazwę i profil działalności gospodarczej na Centrum Komunikacji Gospodarczej i ustanowił Nagrodę Prestiżu „Renoma Roku”.   


ALICJA ADAMCZAK

Prawnik, prezes Urzędu Patentowego RP. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniła także pracę doktorską nt. „Pełnomocnik w postępowaniu patentowym”. Zdała egzamin sędziowski, jest rzecznikiem patentowym, radcą prawnym oraz pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej. Członek Rady Administracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europejskiej Organizacji Patentowej. Przez dwie kadencje była Prezesem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodniczącą Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Przez szereg lat redaktor naczelna kwartalnika „Rzecznik patentowy”. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących własności intelektualnej. Należy do wielu organizacji oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych, wielokrotnie nagradzana i odznaczana za działalność zawodową oraz społeczną. Autorka wielu inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i innowacyjności oraz promocji polskich osiągnięć w świecie. Inicjatorka cyklu sympozjów „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.


ANDRZEJ MAŚLANKIEWICZ

Dziennikarz, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Pracę zawodową rozpoczął w 1962 r. w dzienniku „Głos Koszaliński”. W 1970 r., po wypadkach grudniowych w Gdańsku, mając w ocenie odmienne zdanie od oficjalnego, został przeniesiony do Kielc. Tam współorganizował powstającą popołudniówkę „Echo Dnia”. Od 1976 w Wydziale Prasy, Radia i Telewizji KC, zajmował się prasą zakładową. W 1980 r., po rozpoczęciu strajków sierpniowych w Gdańsku dostał się do stoczni i mimochodem został rzecznikiem prasowym strony rządowej w rozmowach z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. Po powrocie do Warszawy został naczelnikiem wydziału nowo utworzonego Biura Prasowego Rządu. W 1982 roku powołano go na sekretarza generalnego nowo powstałego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. Po rezygnacji z tej funkcji w 1985 r. został z-cą redaktora naczelnego tygodnika „Rada Narodowa”. W wyniku transformacji ustrojowej, stracił pracę i z konieczności zajął się reklamą i marketingiem, potem handlował, sprzedawał okna, prowadził sklep. Przed ponownym objęciem funkcji sekretarza generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, przez ostatnie pięć lat redagował wymyśloną przez siebie gazetę dla 17 tys. członków Sp. Mieszkaniowej „Praga”.


EWA LEWANDOWSKA-TARASIUK

Filolog, kierownik Pracowni Wychowania Literackiego w Katedrze Wychowania Muzycznego i Literackiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; absolwentka – Wydziału Filologii Polskiej, Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Almamer Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie; prof. Polskiego Uniwersytetu w Londynie, kierownik Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej w PUNO; członek Senatu Polskiego Uniwersytetu w Londynie; członek Rady Programowej Instytutu Kultury Europejskiej w Londynie; członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego, członek Związku Pisarzy Polskich za Granicą; autorka licznych artykułów i cotygodniowych esejów z cyklu Słowa, Obrazy, Dźwięki w „Dzienniku Polskim” w Londynie oraz licznych opracowań i książek m.in.: Damą być, czyli sztuka słowa polskiej businesswoman; Sztuka słowa w negocjacjach; Komunikowanie w biznesie; Sztuka wystąpień publicznych; W teatrze prezentacji – o sztuce perswazji. Autorka szkoleń i warsztatów dla pedagogów, polityków, środowisk biznesu i dziennikarzy.


WITOLD JUCHNIEWICZ

Prawnik, szef Kancelarii Prawnej WKJ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1970–1973 prawnik w Komitecie ds. Radia i Telewizji. Następnie radca i legislator w Ministerstwie Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. Od 1977 radca prawny i dziennikarz w Warszawskim Wydawnictwie Prasowym. W latach 1990–1993 Prezes Dziennikarskiej Oficyny Wydawniczej. Wspólnik Zarządzający w Zespole Doradztwa Prawno-Finansowego LexPress (1993–2003). Od 2003 r. wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych LexTur. W latach 1995–1996 redaktor naczelny miesięcznika „Podatki”. Od lipca 1997 r. zastępca redaktora naczelnego, a od marca 2003 r. redaktor naczelny miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” (2003–2010). Doradca Podatkowy (wpis nr 06108). Wpisany na listę syndyków Warszawskiego Sądu Okręgowego. Członek Zarządu Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Pomocy Szpitalnictwu Hospi-Med. Prezes Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego. Członek Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.