Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
33
dodano: 2019-08-12
POLITYKA GOSPODARCZA
W erze długowieczności i przy spadku liczby urodzeń rośnie udział osób starszych w populacji. Zgodnie z danymi GUS na polskim rynku pracy tylko 34 proc. osób między 50 a 64. r.ż. jest aktywnych zawodowo. Niezbędna jest zmiana nastawienia pracodawców do zatrudniania osób starszych. Szybki rozwój technologii i coraz dłuższy okres aktywności zawodowej wymuszają ciągłe doskonalenie się przez pracowników. W przyszłości cykle nauki, wyboru zawodu czy zdobywania nowych kompetencji będą występowały wielokrotnie w ciągu życia człowieka. Praca w erze długowieczności to jeden z trendów opisanych w 6. edycji raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring trendów krajowych i światowych”.
dodano: 2019-08-05
POLITYKA GOSPODARCZA
Rząd zapoznał się z dokumentem „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje", przygotowanym przez ministra środowiska, który zawiera zarys reguł wydatkowania środków, które Polska otrzyma z systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie 2021–2030. Na niskoemisyjną transformację gospodarki należy przeznaczyć nie połowę, a całą dostępną Polsce pulę aukcyjną – uważa Konfederacja Lewiatan.
dodano: 2019-08-02
POLITYKA GOSPODARCZA
W Polsce energetyka obywatelska, która zakłada udział obywateli w produkcji i dystrybucji energii, jest wciąż w powijakach, mimo realnych korzyści gospodarczych. Jej rozwój mógłby pobudzić innowacje i przedsiębiorczość, stać się źródłem nowych miejsc pracy i korzyści m.in. dla samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych czy organizacji pożytku publicznego. Problemem, który blokuje rozwój energetyki obywatelskiej, są w Polsce bariery administracyjne, prawne i finansowe. Do ich zlikwidowania ma się przyczynić rządowy program Energia Plus – mówi dr Krzysztof Księżopolski ze Szkoły Głównej Handlowej.
dodano: 2019-08-01
POLITYKA GOSPODARCZA
1 sierpnia wchodzą w życie przepisy, które dają zwolnienie z PIT osobom do 26 roku życia. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że to rozwiązanie realizuje postulat obniżenia klina podatkowego. Przedsiębiorcy przyjmują je z zadowoleniem.
dodano: 2019-07-31
POLITYKA GOSPODARCZA
Program "Przemysł 4.0" ustanowił 24 lipca br. Minister Przedsiębiorczości i Technologii. W jego ramach, w  drodze konkursu, zostaną wyłonione Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs), które w sposób ustandaryzowany będą wspierać przedsiębiorców w transformacji cyfrowej. Na wsparcie przedsiębiorców, jednostek naukowych, klastrów innowacyjnych oraz organizacje pozarządowe zostanie przeznaczonych 30 mln złotych.
dodano: 2019-07-29
POLITYKA GOSPODARCZA
Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w procedurze cywilnej, ale także w zakresie opłat i kosztów sądowych. Konfederacja Lewiatan większość zmian ocenia negatywnie. Do regulacji ocenianych negatywnie przez biznes należą m.in. zastąpienie tzw. ,,fikcji doręczeń" doręczeniami komorniczymi, które będą droższe.
dodano: 2019-07-24
POLITYKA GOSPODARCZA
Media chętnie poruszają ostatnio temat zmian klimatu. Niestety nie zawsze w sposób rzetelny. W trosce o jakość debaty publicznej przedstawiamy oficjalne i jednoznaczne stanowisko Polskiej Akademii Nauk (PAN). Podkreślamy, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite dowody.
dodano: 2019-07-18
POLITYKA GOSPODARCZA
Ponad 230 tys. zł wynosi kwota jaką Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczy na wsparcie 16 podkarpackich gmin. To realizacja pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Umowy podpisano 17 lipca w urzędzie marszałkowskim, które z ramienia zarządu sygnował wicemarszałek Piotr Pilch.
dodano: 2019-07-17
POLITYKA GOSPODARCZA
Na finiszu są dwie ważne ustawy: przeciwdziałająca zatorom płatniczym oraz ułatwiająca życie założycielom start-upów. W decydującą fazę wkracza projekt zmieniający Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Część przedsiębiorców z pewnością ucieszą nowe przepisy dotyczące produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a także liberalizacja przepisów o obrocie ziemią rolną. Oto krótki przegląd zmian prawnych istotnych dla MŚP.
dodano: 2019-07-12
POLITYKA GOSPODARCZA
Ponad połowa osób świadczących usługi księgowe i 43 proc. spośród korzystających z nich ocenia, że efektem wprowadzonej pięć lat temu deregulacji był spadek jakości usług – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Finansów. W oparciu o jego wyniki resort pracuje nad cofnięciem deregulacji. Zamierza wprowadzić nowy system certyfikacji zawodu księgowego i obowiązek dokształcania. Jak ocenia wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie i Katowicach Mariusz Rutke, efektem tych zmian będzie wzrost profesjonalizmu księgowych, z drugiej zaś strony spadek liczby podmiotów, które świadczą takie usługi, a w konsekwencji wzrost cen.