Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
59
dodano: 2017-03-31
FINANSE
Uproszczenie podatków jest wyraźnie preferowane przez większość Polaków. 91% z nich uważa, że propozycja wprowadzenia nowego systemu podatkowego, wyliczanego jako procent od sprzedaży firm, jest lepsza od aktualnie obowiązującego. Takie wnioski płyną z Raportu pn. „Czego Polacy nie wiedzą o podatkach?”. Został on przygotowany w oparciu o badanie ilościowe  przeprowadzone przez prof. Dominikę Maison z Wydziału Psychologii UW.
dodano: 2017-03-29
FINANSE
Polacy chętnie zaciągają kredyty – ponad połowa z nas (52 proc.) nie widzi nic złego w pożyczkach na zakup najnowszych sprzętów RTV/AGD, a 35 proc. przyznaje się do kredytowania swoich planów wakacyjnych. Tak niefrasobliwe podejście skutkuje tym, że coraz więcej osób zostaje wpisanych do internetowych rejestrów dłużników. Wyjaśniamy, czym jest Internetowa Giełda Długów i podpowiadamy, jak poradzić sobie ze spiralą zadłużenia.
dodano: 2017-03-27
FINANSE
– Stopy procentowe w Polsce i w całej Europie prawdopodobnie w tym roku pozostaną bez zmian. W USA natomiast z pewnością wzrosną w stosunku do poziomu, z którym mamy do czynienia obecnie. Amerykański bank centralny w marcu podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Spodziewamy się, że jeszcze dwukrotnie dokona takiej korekty, w sumie podnosząc je o 75 punktów bazowych – prognozuje Mariusz Adamiak, dyrektor biura strategii rynkowych PKO Banku Polskiego.
dodano: 2017-03-23
FINANSE
Po trudnym 2015 roku i stabilizacji w kolejnym indeksy na warszawskiej giełdzie ruszyły w górę. Od połowy 2016 roku indeks szerokiego rynku WIG zyskał ponad 30 proc., a mWIG40 ponad 40 proc. Zdaniem Artura Olszewskiego z krakowskiego Domu Maklerskiego BDM ta dobra passa może potrwać jeszcze co najmniej rok. Zwłaszcza że dołączyły do niej także największe spółki.
dodano: 2017-03-21
FINANSE
Wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń–luty 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg szacunkowych danych Ministerstwa Finansów wyniosło: dochody 60,9 mld zł, tj. 18,7 %, wydatki 60,1 mld zł, tj. 15,6 %, nadwyżka 0,9 mld zł – w ustawie budżetowej zaplanowano 59,3 mld zł deficytu. Wzrost dochodów w stosunku do okresu styczeń-luty 2016 roku odnotowano we wszystkich głównych podatkach.
dodano: 2017-03-20
FINANSE
W 2016 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 36,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 8 mld zł (wzrost o 14,3 proc.). Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z AC wyniosły 4,2 mld zł (wzrost o 8,6 proc.). Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 18,3 mld zł (spadek o 5,6  proc.)
dodano: 2017-03-17
FINANSE
Z opublikowanych przez NBP 16 marca br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było również dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł. W rachunku bieżącym odnotowano dodatnie salda usług (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (3,5 mld zł), obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,9 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 11,2 mld zł.
dodano: 2017-03-14
FINANSE
Narodowy Bank Polski opublikował Raport o inflacji, przedstawiający ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących i przyszłych procesów makroekonomicznych wpływających na inflację.  Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym NBP. Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawował Andrzej Sławiński, Dyrektor Generalny Instytutu Ekonomicznego. Do opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD.
dodano: 2017-03-10
FINANSE
Zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego w 2016 roku wyniósł 2,87 mld zł i był najwyższy w polskim sektorze finansowym. Grupa Kapitałowa Banku wypracowała w tym czasie 21 proc. zysków całego polskiego sektora bankowego, czyli znacznie więcej niż wynosi jej udział w aktywach sektora (ok. 17 proc.). Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 11,8 mld zł i był o 10,6 proc. wyższy niż rok wcześniej, co było zasługą m.in. przyrostu portfela kredytowego i portfela papierów wartościowych, wzrostu marży odsetkowej oraz istotnego ograniczenia kosztów finansowania.
dodano: 2017-03-03
FINANSE
Grupa Idea Bank ma za sobą bardzo udany rok, zakończony rekordowym zyskiem netto w kwocie 441 mln PLN. Zysk z działalności kontynuowanej wyniósł 406,4 mln PLN – wzrost aż o 140% rok do roku po wyeliminowaniu wpływu podatku bankowego. Zysk netto wypracowany w ostatnim kwartale był o jedną piątą wyższy niż w trzecim i wyniósł 56 mln PLN.