Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
51
dodano: 2019-06-17
GOSPODARKA
W dniach 15-17 czerwca br. Samorząd Mazowsza jest gospodarzem XXI Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii. W uroczystym otwarciu udział wziął marszałek Adam Struzik. Współpraca województwa z Polonią – czyli przedsiębiorcami działającymi praktycznie na całym świecie – oznacza otwarcie na nowe technologie i rynki, co jest szczególnie ważne dla sektora średnich i małych firm. Jest to także warunek służący rozwojowi Mazowsza i krajowej gospodarki. 
dodano: 2019-06-17
GOSPODARKA
W świetle piątkowego (14.06. br.) komunikatu GUS, w maju 2019 inflacja (CPI) wyniosła 2,4% r/r i 0,2% m/m. Oznacza to korektę dynamiki cen w ujęciu rocznym o 0,1 pkt proc. w górę w stosunku do szybkiego szacunku z początku miesiąca. Znajdujemy się zatem blisko celu inflacyjnego RPP 2,5%. Jest to jednoznaczny sygnał, że nie ma potrzeby korygować poziomu stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP. Dokładnie z naszymi przewidywaniami, najsilniejszy wpływ na zmiany inflacji miał wzrost cen warzyw, mięsa oraz paliw.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

dodano: 2019-06-14
GOSPODARKA
Do 2025 roku jedna trzecia samochodów ciężarowych zjeżdżających z linii produkcyjnych będzie wysoce autonomiczna – wskazuje firma doradcza MC Kinsey. Pozwoli to zaoszczędzić nawet 80% czasu pracy ponieważ tyle średnio zajmuje samo prowadzenie pojazdu. Według raportu PwC, w Polsce jest obecnie około 600-650 tys. zawodowych kierowców, ale – jak wskazują eksperci Personnel Service – w perspektywie kilkunastu lat autonomiczne samochody mogą wyeliminować z rynku kilkadziesiąt tysięcy takich miejsc pracy. 
dodano: 2019-06-13
GOSPODARKA
Na jednego Polaka przypada średnio 1,6 tys. m3 wody w ciągu roku. Przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji ponad 4,5 tys. m3. W Polsce zaopatrzenie opiera się przede wszystkim na wodach powierzchniowych, praktycznie nie wykorzystujemy potencjału wód podziemnych. W połączeniu z coraz większym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych przez przemysł czy hodowle bydła oznacza to, że za 20 lat może nam zabraknąć wody. To, co może nas uratować, to oszczędzanie energii, ciepła i wody – wskazuje Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.
dodano: 2019-06-12
GOSPODARKA
Polska to dobre miejsce do inwestycji - deklarują zagraniczne firmy, czyli respondenci 12 edycji badania „Klimat Inwestycyjny”, zrealizowanego przez PAIH, Grant Thornton oraz HSBC. Już trzeci rok z rzędu klimat do inwestowania w Polsce został oceniony na 3,7 pkt na 5 możliwych, a aż 65% ankietowanych określiła warunki do prowadzenia biznesu w naszym kraju jako co najmniej dobre. Badanie pokazuje także, że najwyższe noty wystawili inwestorzy europejscy oraz azjatyccy.
dodano: 2019-06-10
GOSPODARKA
System viaTOLL przy średnim tempie rozwoju ok. 600 km rocznie mógłby być większy o ponad 2 tys. km niż obecnie i przynosić do budżetu nawet 1 mld zł rocznie więcej z poboru opłat od przejazdów pojazdów ciężkich. Każdy nowy 1 km drogi płatnej to średnio dodatkowe 0,5 mln zł rocznie – wskazuje w najnowszym raporcie Instytut Staszica. Dr Dawid Piekarz, wiceprezes zarządu Instytutu podkreśla, że powolne tempo rozszerzania viaTOLL, do którego nie zostały włączone nowo powstałe drogi ani odcinki leżące we wschodniej części kraju, pozbawia Krajowy Fundusz Drogowy środków na nowe inwestycje i pośrednio obniża konkurencyjność polskich firm transportowych.
dodano: 2019-06-06
GOSPODARKA
Prezentujemy trzecią edycję średniookresowych makroekonomicznych ekspertyz i prognoz dla Polski. Ich autorami są eksperci EKF, wybitni makroekonomiści, głównie z największych banków oraz instytucji nadzorczych i regulacyjnych, renomowanych firm konsultingowych, a także ze środowiska akademickiego. Dzielą się oni pro publico bono swoją wiedzą, doświadczeniem i obliczeniami, wyrażając wyłącznie własne poglądy, a nie instytucji, w których pracują.
dodano: 2019-06-05
GOSPODARKA
Na świecie przybierają na sile obawy przed spowolnieniem gospodarczym, a u głównego partnera handlowego Polski, czyli w Niemczech, już odnotowywany jest spadek importu. Ale polski eksport wydaje się być odporny. Jak wynika z bilansu płatniczego NBP, w marcu 2019 eksport towarów z Polski wzrósł o 7,9 proc. rok do roku, a w lutym było to 10 proc. 
dodano: 2019-06-04
GOSPODARKA
Według najnowszego rankingu Global Best to Invest 2019 Polska utrzymała 5. miejsce i zwiększyła liczbę realizowanych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Nasz kraj wyprzedziły jedynie Chiny, Niemcy, Wielka Brytania i Indie. W niepewnym otoczeniu i przy spadającej od kilku lat wartości globalnej bezpośrednich inwestycji zagranicznych Polska pozostaje bezpiecznym i korzystnym miejscem do inwestowania, już nie lokalnie, a globalnie. 
dodano: 2019-06-03
GOSPODARKA
Właściwa kreacja, skuteczna ochrona oraz efektywna komercjalizacja wizerunku to tematy, które nieustannie interesują zarówno środowiska twórcze, jak i przedsiębiorców, sportowców oraz osoby prywatne. Sukces instytucji często uzależniony jest bowiem od odpowiedniej reakcji na naruszenia konkurencji w tym zakresie. Ponadto rozwój nowoczesnych technologii, procesy cyfryzacji i nowe formy dystrybucji dóbr kultury czynią dziś wizerunek jednym z głównych aktywów niematerialnych. Stworzenie i utrzymanie dobrego wizerunku wymaga długotrwałej strategii ochrony własności intelektualnej.