Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
736
dodano: 2023-03-23
FINANSE
Rząd szacuje, że do końca 2027 roku udzielonych zostanie 150-200 tysięcy tanich kredytów dla osób kupujących pierwsze mieszkanie. Liczby te mogą być niedoszacowane. Potrzeby Polaków są bowiem co najmniej kilkukrotnie większe – ocenia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.
dodano: 2023-03-23
POLITYKA GOSPODARCZA
Już 7 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która ureguluje zjawisko pracy zdalnej. Popularyzacja tego modelu gwałtownie wzrosła w okresie pandemii. Nastąpiła więc konieczność określenia na drodze ustawowej praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników.
dodano: 2023-03-23
USŁUGI
W osiąganiu celów klimatycznych dekarbonizacja sektora budowlanego odgrywa kluczową rolę, ponieważ – jak wskazują dane ONZ – rynek nieruchomości odpowiada za 38 proc. światowych emisji CO2. – W przypadku nowych budynków, szczególnie przemysłowych, projekty uwzględniające rozwiązania ekologiczne stały się standardem. Wymuszają to zresztą nierzadko inwestorzy – podkreśla Marcin Kosieniak, projektant i współwłaściciel biura projektowego PM Projekt, ekspert RRJ Group. 
dodano: 2023-03-23
TELEINFORMATYKA
W Unii Europejskiej 22 proc. firm zarejestrowało zdarzenia związane z bezpieczeństwem informatycznym – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Skutkowały one m.in. brakiem dostępu do usług przedsiębiorstwa, ujawnieniem poufnych informacji, a nawet  uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Najczęściej takie problemy raportowały firmy z Finlandii, Holandii i Polski. Jak wskazują eksperci HRS-IT, jedną z przyczyn jest niedobór specjalistów IT, w tym od cyberbezpieczeństwa, na europejskich rynkach pracy. Według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tylko w Polsce brakuje nawet 147 tys. informatyków.
dodano: 2023-03-22
ZARZĄDZANIE
– Szybka cyfryzacja i rozwój koncepcji przemysłu 4.0 wymuszają nabywanie nowych umiejętności w obszarach takich jak nowe technologie, cyberbezpieczeństwo, robotyzacja czy analiza danych. Jednocześnie, wraz z postępującą automatyzacją, na znaczeniu zyskują kompetencje miękkie, w których maszyny nie będą w stanie zastąpić ludzi. W tych szybko zmieniających się realiach rynku pracy jedną z kluczowych kompetencji przyszłości jest więc dążenie do samorozwoju, aktywne uczenie się i stałe podnoszenie swoich umiejętności – wskazuje Aleksandra Kowalik z PKO BP.
dodano: 2023-03-22
ZARZĄDZANIE
Firmy, które budują różnorodne zespoły, mogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy. To szczególnie ważna wartość dla pokolenia Z, które coraz wyraźniej dochodzi do głosu, a jego przedstawiciele dyktują globalne trendy w zatrudnianiu. Wedel wspólnie z Fundacją Aktywizacja w ramach programu „CzekoSprawni” przygotował kolejną część edukacyjnego cyklu wideo, w którym prezentuje porady dla pracodawców chcących otworzyć się na rekrutację OzN i wskazują, jakie zalety niesie organizacji ich zatrudnianie.
dodano: 2023-03-22
GOSPODARKA
Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w firmach rośnie. Niemal co drugi przedsiębiorca ma w swojej załodze kadrę ze Wschodu – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. To wzrost o 7 pp. w porównaniu do edycji badania z listopada 2022 r. i o aż 15 pp. rok do roku. Najwięcej pracowników z Ukrainy pracuje w dużych firmach – 58 proc. w porównaniu do 54 proc. średnich podmiotów i 34 proc. małych. Ukraińcy najczęściej są zatrudniani na najniższych stanowiskach, choć rośnie odsetek pracujących jako kadra średniego szczebla. Połowa firm płaci Ukraińcom od 22,8 zł do 29,9 zł brutto za godzinę.
dodano: 2023-03-22
USŁUGI
Skala realizowanych w Polsce inwestycji biurowych jest dziś znacznie mniejsza niż w poprzednich latach, a zapotrzebowanie na powierzchnie wciąż duże.  Trzy lata po pandemii, po przejściu na hybrydowy model pracy na rynku biurowym możemy mówić o zastoju inwestycyjnym. Niesprzyjająca realizacji nowych projektów koniunktura gospodarcza w Polsce i na świecie, presja inflacyjna oraz rosnące koszty budowy i finansowania inwestycji spowodowały, że inwestorzy sporadycznie inicjują teraz budowę nowych projektów biurowych. Na rynku widoczna jest duża ostrożność w podejmowaniu decyzji, mimo że popyt na biura utrzymuje się na wysokim poziomie. 
dodano: 2023-03-22
GOSPODARKA
Najnowsze dane GUS pokazują dalsze pogorszenie koniunktury w budownictwie. Deweloperzy dostali mniej pozwoleń na budowę, mniej projektów rozpoczęli i zakończyli. Zmieni się to, gdy na półkach w biurach sprzedaży deweloperów zacznie brakować towaru. Przy dobrych wiatrach nie potrwa to już długo – ocenia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.
dodano: 2023-03-22
NAUKA
50 studentów i studentek z 15 uczelni z całego kraju: takim sukcesem frekwencyjnym zainaugurowano nową inicjatywę popularyzacji zrównoważonego rozwoju wśród młodych – Sustainability Talks. To cykl otwartych, bezpłatnych szkoleń połączonych z warsztatami dla studentów i studentek, podczas których młodzi ludzie zapoznają się z wybranym tematem, poznając go z perspektywy nauki oraz dobrych praktyk biznesu. Efektem każdego ze spotkań będą autorskie kreatywne pomysły studentów i studentek – aby zdobyta wiedza miała praktyczne zastosowanie. Organizatorem jest Bayer, a pierwsza edycja została przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Tymonem Zielińskim, oceanografem i fizykiem atmosfery oraz zespołem Badania i Edukacji o Klimacie i Oceanach z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Tematem spotkania były dane dotyczące oceanów i zmian klimatu.