Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
   ...  
56
dodano: 2023-01-09
ZARZĄDZANIE
Wśród Polaków ostatnio wzrasta zainteresowanie metalami szlachetnymi. Inwestycja w nie uważana jest za tzw. bezpieczną przystań, która w okresie wysokiej inflacji oraz kryzysów gospodarczych długoterminowo zachowuje wartość. Zdaniem ekspertów, ze złotem związane jest najmniejsze ryzyko wahań cenowych. Srebro stanowi dobre rozwiązanie dla inwestorów z niewielkim portfelem. Z kolei osoby, które nie są jeszcze obeznane z rynkiem, powinny unikać kupowania palladu i rodu. Jednak inwestując w tego typu rzeczy, należy mieć oczy dookoła głowy. Znawcy tematu ostrzegają, że wartość dolara amerykańskiego jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na notowania złota. Z tym ostatnim skorelowane są ceny pozostałych metali szlachetnych, a w szczególności – srebra.
dodano: 2023-01-05
ZARZĄDZANIE
Komentarz Marka Wocha, doktora nauk prawnych

Wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, składek na Fundusz Pracy i daniny solidarnościowej ma na celu również ograniczenie szarej strefy – w szczególności działalności nieformalnej. Szarą strefą Bank Gospodarstwa Krajowego nazywa nieujawnianie źródeł dochodów, które obejmują m.in. środki pochodzące z nieoficjalnych transakcji oraz dochody wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej bez zgłoszenia lub zezwolenia, a więc dochody nieopodatkowane, pozostające poza kontrolą fiskalną państwa.
dodano: 2022-12-30
ZARZĄDZANIE
Rok 2022 jest ostatnim, w którym przychody z prywatnego najmu lokalu można rozliczyć na zasadach ogólnych. Od 2023 r. będzie to możliwe tylko na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.
dodano: 2022-12-30
ZARZĄDZANIE
Rosnące rachunki zauważalnie wpływają na budżet domowy większości Polaków. Wiele osób w ramach kompromisu decyduje się na obniżenie temperatury w mieszkaniu lub domu. Jest to dobry sposób, jednak trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. 
dodano: 2022-12-29
ZARZĄDZANIE
Koniec roku podatkowego wiąże się m.in. z koniecznością złożenia do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego. Przedtem przedsiębiorca powinien jednak pamiętać też o innych czynnościach związanych z prowadzeniem księgowości swojej firmy. Mogą one uchronić go od obowiązku składania w przyszłości korekt lub problemów w razie kontroli podatkowej – mówi Paulina Włodarczyk, księgowa w firmie inFakt. 
dodano: 2022-12-29
ZARZĄDZANIE
Społeczna odpowiedzialność biznesu to nic innego, jak strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne czy aspekty środowiskowe. To, w jaki sposób firmy podchodzą do kwestii związanych z CSR (Corporate Social Responsibility), wyraźnie pokazał rok 2022. Wybuch wojny w Ukrainie, a w konsekwencji kryzys uchodźczy, sprawiły, że pomoc była potrzebna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Biznesy, które zdecydowały się ją nieść, miały zatem bardzo pracowity rok. 
dodano: 2022-12-27
ZARZĄDZANIE
W dobie rosnących cen energii efektywność energetyczna staje się kluczowym czynnikiem decydującym o rentowności biurowego biznesu. Na tą rentowność ma wpływ jeszcze jeden istotny fakt. Chodzi o pracowników, którzy po doświadczeniu pandemii, nie mają najmniejszej potrzeby powrotu do tradycyjnego biura. Wiedząc o tym, musimy całkowicie zmienić swoje spojrzenie na rolę tradycyjnej powierzchni biurowej w biznesowym świecie.

dodano: 2022-12-23
ZARZĄDZANIE
Według danych z badania zrealizowanego dla Iron Mountain, aż 93% firm dąży do wyeliminowania papierowej dokumentacji w ciągu najbliższych 5 lat. Pierwszy oraz najważniejszy krok na drodze do paperless stanowi inwentaryzacja dokumentacji, a tym samym zidentyfikowanie zasobów przeznaczonych do zniszczenia, przechowywania lub zdigitalizowania, a także ustrukturyzowanie zgromadzonych danych. Choć firmy przechowują dziś średnio 70% swoich zasobów w formacie cyfrowym, a odsetek fizycznych regularnie spada, biznes wciąż zmaga się z nadmiarem dokumentów. Nawet 1/3 respondentów wspomnianego badania przechowuje wewnętrznie ponad 100 tys. pudeł z papierowymi aktami.
dodano: 2022-12-21
ZARZĄDZANIE
W tym roku pierwszy raz rozliczano składkę zdrowotną według nowych zasad wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Eksperci inFakt podpowiadają, jak uniknąć konieczności dopłaty do jej wysokości w zeznaniu rocznym.
dodano: 2022-12-21
ZARZĄDZANIE
Polemika dr nauk prawnych Marka Wocha z licznymi publikacjami dotyczącymi koncepcji wprowadzenia dobrowolności w opłacaniu składek na ubezpieczenia społecznie dla przedsiębiorców, które powielają mit "wypychania" pracowników na samozatrudnienie.

Jednym z argumentów przeciwko wprowadzeniu dobrowolności w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne jest taki, iż dobrowolność w tym zakresie spowoduje nasilenie tzw. "wypychania" pracowników etatowych na samozatrudnienie.