Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
51
dodano: 2019-07-23
GOSPODARKA
113 młodych firm skorzystało już z biur w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Firmy mogą w nich wynająć wyposażone biura lub stanowiska do pracy w open space. Przedsiębiorcy chętnie korzystają też z sal konferencyjnych i szkoleniowych oraz business-roomów.
dodano: 2019-07-23
GOSPODARKA
Zdaniem badanych przedsiębiorstw w wielu branżach koniunktura pogarsza się i nie widać perspektyw na jej poprawę. Najlepsze wyniki notuje budownictwo.

Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan
dodano: 2019-07-23
GOSPODARKA
Województwo lubelskie jest dość zasobne w surowce mineralne. Oprócz kopalin tak pospolitych jak kruszywo naturalne, występuje również węgiel kamienny, gaz ziemny, torfy, fosforyty i bursztyny. Ostatnio udokumentowano złoża glaukonitu. Występują również wody mineralne i termalne. Udokumentowane zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego dla Polski wg stanu na koniec 2018 roku wynoszą ponad 61 mld ton, z czego na Lubelskie Zagłębie Węglowe przypada ponad 11,5 mld ton, tj. blisko 19 % zasobów całego kraju.

dodano: 2019-07-22
GOSPODARKA
Na polskim rynku pracy już brakuje kilku milionów pracowników, inni z kolei narzekają na brak zatrudnienia. Wynika to z jednej strony z niedopasowania umiejętności pracowników i potrzeb pracodawców, z drugiej z sytuacji demograficznej oraz niskiej aktywności zawodowej Polaków. Zdaniem Moniki Fedorczuk, eksperta rynku pracy z Konfederacji Lewiatan potrzebna jest zachęcająca do podejmowania pracy polityka, dostosowanie programów kształcenia do wymagań rynku i odpowiedzialna polityka migracyjna.
dodano: 2019-07-19
GOSPODARKA
Polscy mikroprzedsiębiorcy odczuwają większą satysfakcję z prowadzenia własnego biznesu, mimo że – według ich opinii – warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju są coraz trudniejsze. Z przeprowadzonego przez firmę inFakt Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości 2019 wynika jednak, że indeks obrazujący ich nastroje w porównaniu z rokiem poprzednim zmalał.
dodano: 2019-07-17
GOSPODARKA
Najbardziej optymistycznie na gospodarkę patrzą firmy z branży informacji i komunikacji (1) oraz edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Najmniej optymistycznie obecną koniunkturę oceniają przedsiębiorcy z branży finansów, ubezpieczeń i nieruchomości. Sektor przedsiębiorstw w Polsce nie jest jednorodny, MŚP borykają się z innymi problemami niż duże firmy – to główne wnioski płynące z cyklicznego badania PARP „Koniunktura i otoczenie biznesu”.
dodano: 2019-07-17
GOSPODARKA
Rada Polityki Pieniężnej obecne poziomy cen towarów i usług konsumpcyjnych uznaje za przejściowe i zakłada, że spowolnienie gospodarcze będzie mechanizmem naturalnie tłumiącym inflację.

Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan
dodano: 2019-07-16
GOSPODARKA
Choć latem zazwyczaj ceny rosły wolniej niż zimą, zwłaszcza ceny żywności, w tym roku inflacja nie odpuszcza, a najmocniej drożeją właśnie podstawowe produkty spożywcze. Ekonomiści spodziewają się również wzrostu cen paliw ze względu na drożejącą ropę naftową oraz kolejnego impulsu inflacyjnego w postaci świadczeń socjalnych. W tej sytuacji nie jest wykluczone, że inflacja przekroczy wyznaczoną przez Narodowy Bank Polski górną granicę celu inflacyjnego, czyli 3,5 proc. – mówi dr hab. Artur Walasik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 
dodano: 2019-07-15
GOSPODARKA
Według wstępnych danych GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 6380,2 tys. osób i było o 2,7% większe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,7% w maju ub. roku). Najbardziej zwiększyło się zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,5%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,4%), informacji i komunikacji (o 6,2%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 5,3%), budownictwie (o 4,5%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 3,7%).
dodano: 2019-07-11
GOSPODARKA
W I kwartale polska gospodarka wciąż rozwijała się szybko na tle innych krajów, a prognozy na obecny i kolejny rok również przewidują wysokie, choć nie aż tak jak w 2018 roku, tempo wzrostu. Spowolnienie widać zarówno w pogorszeniu sytuacji przemysłu, jak i większej wstrzemięźliwości pracodawców w zatrudnianiu pracowników i przyznawaniu podwyżek. W wielu branżach pracownicy ze Wschodu wciąż będą jednak potrzebni. To także wyzwanie dla agencji zatrudnienia – mówi Cezary Maciołek, wiceprezes zarządu Grupy Progres, firmy świadczącej usługi z zakresu HR.