Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
22
dodano: 2019-06-17
POLSKA UE
Nowe polityczne porozumienie w sprawie opracowania wspólnych ram dla spraw miejskich w Unii Europejskiej osiągnięte. Podczas nieformalnego spotkania ministrowie ds. polityki miejskiej podpisali Deklarację Bukaresztańską, której jednym z postulatów jest zobowiązanie do przeglądu Karty Lipskiej oraz wsparcie dla dalszego wdrażania Agendy Miejskiej w państwach członkowskich. Polskę reprezentowała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
dodano: 2019-06-03
POLSKA UE
W sumie dzięki polityce spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej już ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł. Projekty te zmobilizowały niepoliczalną rzeszę ludzi – zaangażowanych w przygotowanie i realizację inwestycji oraz tych, którzy z nich korzystają – użytkowników: mieszkańców, odwiedzających, inwestorów. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi Polska Wschodnia odrobiła 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE a jej PKB per capita wynosi już blisko 50% średniej unijnej.

dodano: 2019-05-08
POLSKA UE
Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej i najsprawniej wykorzystują dostępne środki unijne. Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 miliardy złotych. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 miliardów złotych.
dodano: 2019-05-07
POLSKA UE
Mija 15 lat od kiedy Polska stała się częścią Unii Europejskiej. To również 15 lat nadrabiania zaległości w rozwoju gospodarczym i społecznym przy wsparciu funduszy europejskich. Ważną rolę w tym procesie od początku odgrywają środki na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To ponad 42 mld zł, które pozwoliły na wsparcie blisko 24 tys. projektów biznesowych.
dodano: 2019-05-07
POLSKA UE
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego mogą uzyskać dofinansowanie na opracowanie strategii, która ułatwi wprowadzenie swoich produktów na rynki zagraniczne. Jest to jedna z propozycji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla przedsiębiorców, której finansowanie jest możliwe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dzielonych przez Urząd Marszałkowski. Dziś (6 maja) rusza trzecia runda naboru wniosków.
dodano: 2019-05-02
POLSKA UE
1 maja minęło 15 lat od momentu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Jak podkreśla dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda, w tym czasie udało się przede wszystkim zniwelować różnice rozwojowe i nadgonić dystans dzielący nas od najbogatszych gospodarek Europy. Gospodarcze efekty członkostwa Polski w UE są nie do przeceniania, a z danych Komisji wynika, że od 2003 roku w Polsce nastąpił też dwukrotny wzrost zamożności społeczeństwa. Badania KE pokazują, że poziom zaufania do unijnych instytucji oraz pozytywnego nastawienia do Unii Europejskiej są w Polsce wyższe od europejskiej średniej.
dodano: 2019-05-02
POLSKA UE
O północy 1 maja 2019 r., równo 15 lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, na dawnym przejściu granicznym Kołbaskowo – Pomellen blisko 300 mieszkańców Pomorza Zachodniego odśpiewało „Odę do radości”. Wszystko z radości bycia w Unii Europejskiej. Nie zabrakło symbolicznego podniesienia szlabanu, czy okolicznościowego tortu. Dla wielu mieszkańców regionu Unia Europejska to nie tylko olbrzymie wsparcie finansowe, ale również wartości i prawo.
dodano: 2019-04-30
POLSKA UE
1 maja 2019 r. minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dołączenie naszego kraju do Wspólnoty, miało nie tylko wymiar symboliczny, ale także ekonomiczny. Do Polski szerokim strumieniem popłynęły unijne pieniądze, które w połączeniu z pracowitością i przedsiębiorczością Polaków, zmieniły oblicze naszego kraju. Ponad 200 tysięcy inwestycji o wartości 675 miliardów złotych, to imponujący bilans naszego członkostwa.
dodano: 2019-04-30
POLSKA UE
Wynagrodzenie netto, czyli kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w 2018 r. wyniosło w Polsce ok. 71% pełnej pensji w przypadku przeciętnie zarabiającego singla i 77% w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny. W pierwszym wariancie oznacza to spadek w zestawieniu krajów UE z 15. na 17. miejsce, w drugim – utrzymanie pozycji, choć w obu znajdujemy się poniżej średniej dla Unii Europejskiej – wynika z raportu PwC „Praca w UE – podatki i składki”.
dodano: 2019-03-28
POLSKA UE
Niezależnie od tego, z jakim scenariuszem brexitu będziemy mieć do czynienia, będzie miał on wpływ na Polaków, którzy współpracują z brytyjskimi kontrahentami albo są zatrudnieni przez tamtejszych pracodawców. Czy mają się czego obawiać? Jakie nowe obowiązki na nich spadną? Na te pytania odpowiadają eksperci firmy inFakt.