Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
20
dodano: 2019-07-16
POLSKA UE
Wejście do Unii Europejskiej miało ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego eksportu. Przed akcesją, jak i obecnie, wędruje tam ok. 80% krajowej sprzedaży zagranicznej. Jak wskazują eksperci instytucji płatniczej AKCENTA, od 2003 do 2018 r. polski eksport ogółem wzrósł o 390% i jego wartość jest już prawie 5-krotnie wyższa niż przed wejściem do UE. Czechy i Węgry także mają się czym pochwalić.
dodano: 2019-07-10
POLSKA UE
Już wkrótce małopolscy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać środki na specjalistyczne usługi doradcze w ramach projektu Bony sukcesu. We wtorek, promesę na realizację tego projektu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Tomasza Urynowicza otrzymali Małgorzata Popławska, prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Mariusz Kękuś, wiceprezes MARR. W wydarzeniu uczestniczył także Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.
dodano: 2019-07-09
POLSKA UE
W lipcu na małe i średnie firmy czeka 20 nowych konkursów. Propozycje dotyczą funduszy na rozwój firm, wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej oraz projekty badawcze. Łącznie z wcześniej ogłoszonymi konkursami, oferta obejmuje 18 naborów z programów ogólnopolskich, 53 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  
dodano: 2019-07-08
POLSKA UE
Rząd nie zamierza czekać na prawomocne zakończenie sporu z Komisją Europejską i niezależenie od złożenia przez nią odwołania (co jest bardzo prawdopodobne), planuje odwiesić pobór podatku od handlu od 1 września br. Przerzuca tym samym na przedsiębiorców ryzyko zakwestionowania przepisów ustawy, co jest niewłaściwe i sprzeczne z zasadą zaufania do władzy publicznej oraz deklaracjami tworzenia dobrych warunków do prowadzenia biznesu. Konfederacja Lewiatan apeluje do premiera o rezygnację z tej propozycji.
dodano: 2019-07-03
POLSKA UE
"Gazeta Wyborcza" napisała w poniedziałek (1 lipca), że "nie ma zgody Komisji Europejskiej na kontynuowanie unijnej pomocy przy programie Czyste powietrze". Według "GW" KE odwołała planowane na 4 lipca spotkanie Komitetu Sterującego - instytucji powołanej do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących tego, liczonego na ponad 10 lat i wartego ok. 35 mld euro, programu - za te pieniądze ma zostać wymienionych 4 mln pieców na węgiel i docieplone budynki.
dodano: 2019-06-17
POLSKA UE
Nowe polityczne porozumienie w sprawie opracowania wspólnych ram dla spraw miejskich w Unii Europejskiej osiągnięte. Podczas nieformalnego spotkania ministrowie ds. polityki miejskiej podpisali Deklarację Bukaresztańską, której jednym z postulatów jest zobowiązanie do przeglądu Karty Lipskiej oraz wsparcie dla dalszego wdrażania Agendy Miejskiej w państwach członkowskich. Polskę reprezentowała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
dodano: 2019-06-03
POLSKA UE
W sumie dzięki polityce spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej już ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł. Projekty te zmobilizowały niepoliczalną rzeszę ludzi – zaangażowanych w przygotowanie i realizację inwestycji oraz tych, którzy z nich korzystają – użytkowników: mieszkańców, odwiedzających, inwestorów. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi Polska Wschodnia odrobiła 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE a jej PKB per capita wynosi już blisko 50% średniej unijnej.

dodano: 2019-05-08
POLSKA UE
Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej i najsprawniej wykorzystują dostępne środki unijne. Do końca ubiegłego roku wartość wnioskowanego dofinansowania unijnego osiągnęła 618 miliardów złotych, a wkład unijny w umowy na realizację inwestycji wyniósł 382 miliardy złotych. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 miliardów złotych.
dodano: 2019-05-07
POLSKA UE
Mija 15 lat od kiedy Polska stała się częścią Unii Europejskiej. To również 15 lat nadrabiania zaległości w rozwoju gospodarczym i społecznym przy wsparciu funduszy europejskich. Ważną rolę w tym procesie od początku odgrywają środki na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To ponad 42 mld zł, które pozwoliły na wsparcie blisko 24 tys. projektów biznesowych.
dodano: 2019-05-07
POLSKA UE
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego mogą uzyskać dofinansowanie na opracowanie strategii, która ułatwi wprowadzenie swoich produktów na rynki zagraniczne. Jest to jedna z propozycji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla przedsiębiorców, której finansowanie jest możliwe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dzielonych przez Urząd Marszałkowski. Dziś (6 maja) rusza trzecia runda naboru wniosków.