Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zysk Alior Banku powyżej najwyższej prognozy analityków

Zysk netto Alior Bank w III kwartale wyniósł 190 mln zł i przewyższył o 36 mln zł oczekiwany konsensus rynkowy (154 mln zł). Wynik jest też istotnie lepszy od najwyższej prognozy analityków (172 mln zł) i o 90 proc. wyższy niż w II kwartale 2017 r.

– To był pierwszy pełny kwartał zarządu nowej kadencji. Cieszymy się, że udało się istotnie poprawić wynik finansowy, doprowadzić do końca proces restrukturyzacji i integracji związany z przejęciem wydzielonej części Banku BPH, wzmocnić pozycję kapitałową i płynnościową oraz trwale obniżyć koszty działania Banku przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu. Sukcesem okazało się wprowadzenie na rynek nowego konta lokacyjnego oraz Konta Jakże Osobistego. Rozpoczęliśmy również naszą działalność w Rumunii. Osiągnięte przez nas rezultaty są dowodem na dużą konsekwencję we wdrażaniu strategii „Cyfrowego buntownika” – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu Alior Banku, pełniący obowiązki prezesa.

Bank zakończył z sukcesem najważniejsze projekty w ramach procesu restrukturyzacji oraz integracji, związanego z przejęciem wydzielonej części Banku BPH, a także dokonał ostatecznego rozliczenia ceny nabycia. Koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż pierwotnie zakładano łącznie na lata 2016-2017, podczas gdy docelowe synergie do 2019 r. wyniosą 381 mln zł w stosunku do wcześniej planowanych 374 mln. Sprawnie poprowadzona restrukturyzacja i integracja pozwoliły na rozwiązanie rezerwy na kwotę 21 mln zł.

Z myślą o perspektywie długoterminowej, na początku października Alior Bank zaprezentował plan wdrożenia strategii „Cyfrowego buntownika” do roku 2020. Zgodnie z nim główne cele strategiczne mają zostać zrealizowane szybciej niż wcześniej zakładano. Już w 2019 r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) ma wynieść 14 proc., wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) – 39 proc., a marża odsetkowa netto (NIM) – 5,1 proc.
 
Alior Bank podpisał też list intencyjny z Bankiem Pekao SA, dotyczący woli podjęcia wstępnych rozmów na temat potencjalnych strategii współpracy, które mogłyby zostać wypracowane w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy oraz klientów.

– Nasze wyniki finansowe, w tym znaczny wzrost zysku, bardzo dobry poziom zwrotu z kapitału, najwyższa na rynku marża odsetkowa netto oraz znaczne obniżenie kosztów działania Banku potwierdzają, że skutecznie realizujemy strategię „Cyfrowego buntownika”. Ogłoszony na początku października plan wdrożenia strategii pozwoli nam na jeszcze szybsze osiągnięcie tych zamierzeń – mówi Filip Gorczyca, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów.
 
Bardzo dobre wyniki finansowe Alior Banku i stale rosnąca skala działalności zostały docenione przez polskie środowisko biznesowe. We wrześniu, podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy, Bank otrzymał tytuł „Firmy Roku”. Nagroda stanowiła wyraz uznania dla osiągnięć rynkowych Alior Banku, który od powstania w 2008 r. rewolucjonizuje rynek usług bankowych w Polsce, stawiając na innowacyjność i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.


Źródło: Alior Bank
 

dodano: 2017-11-10 06:58:57