Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zmalały zatory płatnicze

W II kwartale zmalały zatory płatnicze w gospodarce, a Indeks Należności Przedsiębiorstw wzrósł do poziomu 85,7 punktu. Takie optymistyczne wyniki przyniosły przeprowadzone w lipcu badania ankietowe wśród przedsiębiorców, które wspólnie przeprowadzili Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

– W lipcowym badaniu nastąpił wyraźny wzrost odsetka firm, które nie mają problemów z odzyskiwaniem należności lub te kłopoty się u nich zmniejszają (z 26,1% do 32%), a jednocześnie znacząco zmalał odsetek tych przedsiębiorców, którzy wskazywali na narastanie tego problemu (z 26,4% do 18%). Jednocześnie firmy oceniają swoją sytuację finansową najlepiej od stycznia 2012 r., wartości te są bardzo zbliżone do tych z okresu dobrej koniunktury gospodarczej z roku 2011. Na poprawę swojej sytuacji finansowej wskazało 22,6% przedsiębiorstw, podczas gdy w kwietniu wskaźnik ten wynosił 17,1%. Bardzo prawdopodobne, że w najbliższych miesiącach zatory płatnicze nie będą negatywnie wpływać na sytuację przedsiębiorstw i nie będą hamować wzrostu gospodarczego – prognozuje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.  

Zmniejszył się również udział przeterminowanych faktur w portfelach polskich firm z 27,7% sprzed trzech miesięcy do 24,5% w bieżącej edycji badania. Jednocześnie skróceniu uległ także średni okres oczekiwania na zapłatę z 4 miesięcy i 21 dni do 4 miesięcy i 9 dni. Zmalały także wydatki ponoszone przez firmy w związku z obsługą przeterminowanych należności, do 7,2% wszystkich kosztów ponoszonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Średnia z ostatnich 18 kwartałów wyniosła 8%.

– Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że polska gospodarka powoli wychodzi z okresu spowolnienia. Malejące zatory płatnicze są zawsze jednym z symptomów ożywienia – komentuje Adam Łącki.


Źródło: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczejdodano: 2013-08-09 12:00:27