Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2016 r.

Ukazała się kolejna edycja publikacji Głównego Statystycznego poświęcona tematyce pracy i wynagrodzeń „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.”. Jej celem jest przedstawienie bieżących zmian zachodzących na rynku pracy w zakresie liczby pracujących w jednostkach dużych i średnich, czasu pracy zatrudnionych, jak i liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

Liczba pracujących według stanu na 31 grudnia 2016 r. wyniosła 8946,6 tys. osób i była wyższa niż przed rokiem o 2,7% (przed rokiem odnotowano wzrost o 1,2%). Udział pracujących w sektorze prywatnym zwiększył się w stosunku do ub. roku o 1,3 % i wyniósł 66,6%. Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (o 10,3%), w drugiej (informacja i komunikacja) o 4,3%. Największy spadek zatrudnienia podobnie jak w ub. roku odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 7,3%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2016 r. ukształtowało się na poziomie 4047,21 zł, tj. o 3,6% wyższym niż przed rokiem. W sektorze publicznym wyniosło 4610,61 zł (wzrost o 2,8%), a w sektorze prywatnym 3905,70 zł (wzrost odpowiednio o 4,3%). W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost przeciętnego wynagrodzenia; odnotowano we wszystkich sekcjach z wyjątkiem sekcji górnictwo i wydobywanie, w której odnotowano spadek o 2,5%.

Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w trzech województwach, tj.: w mazowieckim (odpowiednio o 21,2% i o 21,7%), dolnośląskim (odpowiednio o 1,9% i o 2,0%), pomorskim (odpowiednio o 0,9% i o 0,8%). Najniższe wynagrodzenia (mniejsze niż średnio w kraju) odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 14,7% i o 15,4%), podkarpackim (odpowiednio o 14,2% i o 14,7%), kujawsko-pomorskim (odpowiednio o 13,9% i o 14,2%) i świętokrzyskim (odpowiednio o 13,2% i o 13,8%).

Źródło: GUSdodano: 2017-05-05 06:59:10