Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Z czego i jak żyje wieś

Centrum Badania Opinii Publicznej przeprowadziło i podało w komunikacie wyniki badania, które charakteryzują mieszkańców wsi polskiej. Przedstawiamy odpowiedzi na dwa z zadanych pytań: co stanowi główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego na wsi i czy generalnie mieszkańcy wsi są zadowoleni ze swojego życia.

Z odpowiedzi na pierwsze pytanie wynika, że tylko niecała jedna piąta respondentów z obszarów wiejskich (18%) deklaruje, że żyje z pracy w rodzinnym gospodarstwie domowym. Pozostali utrzymują sie z innych źródeł. Łączna liczebność mieszkańców wsi w tych próbach wynosiła 1665. W odpowiedzi na drugie - 90% ankietowanych, bez względu na to z czego się utrzymuje, jest zadowolonych ze swojego życia.Źródło: CBOS, Wieś polska – charakterystyka ludności rolniczej, Październik 2013
 

dodano: 2013-11-12 11:12:59