Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
XVI Kongres Eksporterów Polskich o optymalizacji rozwoju eksportu

23 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbył się XVI Kongres Eksporterów Polskich. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia były perspektywy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównym celem XVI Kongresu Eksporterów Polskich była dyskusja na temat działań sektora eksporterów, organów i instytucji rządowych w zakresie optymalizacji rozwoju eksportu.

W wydarzeniu wzięła udział wiceminister rozwoju Andżelika Możdżanowska. Podczas swojego wystąpienia wiceminister mówiła o perspektywach zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwracając uwagę, że wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki stanowi jeden z głównych celów przyjętej strategii.  

– Notowana w 2017 r. poprawa uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych naszego handlu pozwala na optymistyczną prognozę obrotów w skali całego roku
 – mówiła wiceminister
Możdżanowska. Wiceminister poinformowała również, że w Ministerstwie Rozwoju prowadzone są prace nad opracowaniem "Polityki ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". W dokumencie zostaną przedstawione działania na rzecz stworzenia spójnego systemu wsparcia w tym obszarze oraz zwiększenia jego efektywności.

Wiceszefowa resortu wręczyła także Nagrody Ministra Rozwoju dla laureatów Konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2017”, którego celem jest promocja przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową oraz umacnianie prestiżu laureatów w kraju i za granicą.

Nagrody otrzymali:
 1. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego  „Kasol – J.A. Kazberuk” z Białegostoku za dynamiczny rozwój eksportu produktów z runa leśnego na bardzo wymagające rynki europejskie i światowe.
 2. Furniture Concept Sp. z o.o. z Bartoszyc woj. warmińsko-mazurskie za dynamiczny rozwój eksportu meblarskiego na bardzo trudne rynki zagraniczne, które wymagają wielu działań promocyjnych w celu zwiększenia zainteresowania kontrahentów ofertą firmy.
 3. Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "DAMEL" SA z Dąbrowy Górniczej woj. śląskie za dynamiczny rozwój eksportu silników elektrycznych na bardzo konkurencyjne rynki europejskie.
A podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Ryszard Zarudzki wręczył puchar i dyplom Ministra Rolnictwa Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa, które odebrał Wiceprezes Ryszard Pizior.

Poza tym wyróżniającym się eksporterom
zostały wręczone: 7 Medali Honorowych „Zasłużony dla Eksportu”, 5 Listów Gratulacyjnych i Medali Wybitny Eksporter Roku 2017, 10 Listów Gratulacyjnych i Medali Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2017”, 25 Listów Gratulacyjnych i Pucharów „Wybitny Eksporter Roku 2017” za Eksportowe Produkty Roku 2017 tzw. Hit-y oraz 5 Listów Gratulacyjnych i Medali „Publicysta Ekonomiczny Roku 2017”.

Zwieńczeniem
XVI Kongresu Eksporterów Polskich było przyjęcie stanowiska podkreślającego dążenie eksporterów do dalszego rozwoju eksportu oraz nadanie mu priorytetowego znaczenia w zakresie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Stanowisko
XVI Kongresu Eksporterów Polskich w sprawie zagranicznej ekspansji  przedsiębiorstw
w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera skutecznie przedsiębiorców oraz organy państwowe, rządowe i samorządowe na rzecz optymalizacji wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Działania te są kompatybilne z zagraniczną ekspansją przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki temu zakłada się wzrost eksportu polskiego, którego wielkość prognozuje się w 2020 r. na około 230 mld euro, w tym eksportu rolno-spożywczego na około 32 mld euro. W celu osiągnięcia ww. wartości eksportu nastąpić powinno zwiększenie wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych i uruchamianie nowych inwestycji proeksportowych.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wychodząc naprzeciw potrzebom realnego sektora eksporterów zwraca uwagę na potrzebę dalszego usprawniania warunków działania firm produkujących na eksport. W tym zakresie istotną rolę odegrać powinno usprawnianie rozwiązań systemowych, a zwłaszcza instrumentów wsparcia eksportu i kształtowanie pozytywnego jego wizerunku na rynkach zagranicznych.

XVI Kongres Eksporterów Polskich widzi potrzebę zaktywizowania działań na rzecz zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym celu konieczne jest m.in.:
 • skoncentrowanie uwagi przedsiębiorców na priorytetowych i perspektywicznych rynkach eksportowych
 • wzmocnienie działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu w okresie przejmowania zadań Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przez Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.
 • wprowadzenie rozwiązań systemowych mających na celu optymalne wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki oraz ścisłą współpracę  w tym zakresie z organizacjami samorządu gospodarczego 
 • zwiększenie zaangażowania polskich eksporterów w zakresie dostaw towarów i usług w ramach przetargów organizowanych przez organizacje międzynarodowe
 • wdrożenie rozwiązań systemowych na rzecz zwiększenia skuteczności działania instrumentów wsparcia eksportu oraz respektowanie zasady samodzielności i samofinansowania firm produkujących na eksport
 • koncentracja sił i środków na promocję produktów, które mają największe możliwości potencjalnego wzrostu sprzedaży eksportowej w branżach: motoryzacyjnej, meblarskiej, elektromaszynowej, kosmetycznej, medycznej, IT/ICT, biotechnologicznej, farmaceutycznej, polskich specjalności żywnościowych oraz jachty i łodzie, aparatura pomiarowa i usługi sektora prozdrowotnego, a także wzrost udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki i technologii
 • zaktywizowanie działań przedsiębiorstw na rynkach o potencjalnych możliwościach eksportowych w krajach takich jak: Kazachstan, Chiny, Indie, Indonezja, Japonia, Wietnam, Malezja oraz kraje bałkańskie tj.: Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia oraz kraje Maghrebu (Maroko, Algieria i Tunezja),  a także Meksyk i kraje latynoamerykańskie
 • uproszczenie procedur bankowych w zakresie dostępu do usług gwarancyjnych i kredytowych
 • pogłębienie współpracy mediów krajowych z polonijnymi na rzecz wspierania wzajemnie korzystnej wymiany handlowej i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi  
XVI Kongres Eksporterów Polskich potwierdza potrzebę dążenia do optymalnego rozwoju eksportu i deklaruje pogłębienie współdziałania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z bankami, przedsiębiorcami, instytucjami, organami państwowymi, rządowymi i samorządowymi w celu lepszego wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych i kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego na rzecz przyspieszenia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Warszawa, 23 listopada 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Stowarzyszenie Eksporterów Polskich


dodano: 2017-11-24 06:31:24