Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost produkcji przemysłowej w kwietniu

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2013 r. wzrosła o 2,7 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i była o 2,3 proc. niższa niż w marcu 2013 r.

I w pierwszych czterech miesiącach 2013 r. niższa o 0,9 proc. niż przed rokiem. Eksperci Ministerstwa Gospodarki spodziewają się wzrostu produkcji przemysłowej w II kwartale br.

W porównaniu do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu. Najlepszy wynik (wzrost, o 18,3 proc.), odnotowano w sektorze węgla kamiennego i brunatnego. Najwyższy spadek, o 21,3 proc., nastąpił w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. W kwietniu malały również ceny produkcji przemysłowej. Ich spadek, względem analogicznego miesiąca 2012 r., wyniósł 2 proc.

Produkcja budowlano-montażowa była w kwietniu br. niższa o 23,1% niż przed rokiem, a w porównaniu z marcem br. wyższa o 8,0%. W stosunku do kwietnia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 32,4%, w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 19,1%, a w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 15,5%. Natomiast ceny produkcji budowlano-montażowej pozostały w kwietniu, w odniesieniu do tego samego miesiąca 2012 r., bez zmian (spadek o 0,2 proc).


Źródło: GUSdodano: 2013-05-22 10:20:49