Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 9,1% w porównaniu z listopadem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 19,8%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,1%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 12,8% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 15,3%.

Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 9,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,1%) i o 1,2% niższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% niższym w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 23,7%, maszyn i urządzeń – o 23,5%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z metali – po 17,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,9%, mebli – o 10,7%, urządzeń elektrycznych – o 10,3%, metali – o 10,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 11,7%.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju w przedsiębiorstwach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była większa w listopadzie br. o 19,8% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 12,8%) i o 5,0% w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 16,2% wyższym niż w listopadzie ub. roku i o 3,2% wyższym w porównaniu z październikiem br.

W stosunku do listopada ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,6%, w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 17,1%, a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 15,2%.

Źródło: GUS - Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w listopadzie 2017 r.


dodano: 2017-12-20 05:53:36