Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost liczby bankructw

Bieżący rok już na pewno będzie najgorszym pod względem upadłości od 4 lat i wszystko wskazuje na to, że tendencja wzrostowa szybko się nie odwróci. W ostatnim kwartale tempo wzrostu utrzyma się na poziomie około 20 proc., co oznacza, że łącznie w tym roku możemy się spodziewać 850 do 900 bankructw – prognozuje Marcin Siwa, dyrektor ds. oceny ryzyka w Coface Poland.

Analitycy Coface, w raporcie nt. upadłości firm w Polsce w 3 kwartałach 2012 roku uważają, że ten prognozowany wzrost liczy bankructw, to najgorszy wynik od 2005 roku. Oto przedstawione wnioski:

  

Postanowienia upadłościowe w Polsce w 3 kwartałach lat 2002-2012.
Wg Ogólnopolskiego Informatora Upadłościowego Coface Poland
  • W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. polskie sądy ogłosiły upadłość 614 podmiotów. To liczba wyższa o około 18 proc. od wyników na koniec września ub. roku (521 bankructw). Ostateczny wyników trzech kwartałów ub.r. wynosił 536 postanowień.
  • Prezentowane statystyki są przygotowywane przed Coface w oparciu o daty wydania postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości, czyli faktyczne daty upadłości. Wyniki za trzy kwartały nie są na razie pełne, zatem należy się jeszcze spodziewać wzrostu o kilkanaście przypadków, co oznacza, że ostatecznie wzrost będzie jeszcze wyższy.
  • Przez cały okres 2012 roku utrzymuje się narastająca tendencja wzrostowa. Po pierwszym kwartale br. wzrost r/r sięgał 7 proc. Od połowy roku utrzymuje się blisko granicy 20 proc. Przypomnijmy, że ubiegły rok zakończył się wzrostem na poziomie 10,5 proc.

  • Dane potwierdzają najgorszy wynik od 2005 roku, a liczba bankructw jest prawie dwukrotnie wyższa od zanotowanej w analogicznym okresie przedkryzysowego roku 2008.

    Upadłości według branż w okresie od początku kryzysu w 2008 roku
  • Najsilniejszy trend wzrostowy nadal obserwujemy w budownictwie. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. bankructw budowlanych firm wykonawczych było blisko o 40 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Upadłości w budownictwie stanowią ponad 24 proc. wszystkich ogłoszonych postanowień (w 2009 tylko 10 proc).

  • Poza wzrostem w budownictwie (oraz wśród deweloperów), widoczny jest także wzrost w handlu detalicznym, natomiast w ostatnich kilku latach zauważalny jest spadek upadłości w produkcji.

  • W analizowanym okresie odsetek postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu wynosił 19 proc.

  • Główną przyczyną upadłości są nasilające się zatory płatnicze. W ostatnich trzech miesiącach roku silny trend wzrostowy utrzyma się.


Informacje o Coface
Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2011 r. Grupa osiągnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,6 mld EUR. 4 600 pracowników w 66 krajach zapewnia lokalną obsługę klientów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 157 państw, w oparciu o unikalną wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 250 analityków ds. oceny ryzyka. We Francji Coface zarządza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Coface jest podmiotem zależnym Natixis, którego podstawowy kapitał własny na koniec grudnia 2011 r. wynosił 16,4 mld EUR.
W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B.
dodano: 2012-11-06 09:57:07