Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost eksportu

GUS podał wstępne wyniki obrotów handlu zagranicznego. W okresie styczeń – sierpień br. eksport w cenach bieżących wyniósł 391,3 mld zł, a import 419,5 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 10,2%, a import o 5,1%.

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 28,2 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 44,1 mld zł). Ujemne salda odnotowano zarówno z krajami rozwijającymi się, jak i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Ukrainę, do Niderlandów, W. Brytanii, na Słowację, do Republiki Czeskiej,Francji i Niemiec, a importu z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Niderlandów,Belgii, Republiki Czeskiej i Niemiec. Natomiast spadek eksportu odnotowano w obrotach ze Szwecją i Włochami, a importu – z W. Brytanią, Francją i Włochami.

 

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,0% eksportu (w analogicznym okresie ub. roku 66,8%) i 68,2% importu ogółem (odpowiednio 66,5%).dodano: 2012-10-12 16:52:12