Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,3% w porównaniu z wrześniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 15,5%. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,7%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 13,0% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 14,9%. 

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 3,2%) i o 6,0% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% niższym w porównaniu z sierpniem br.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. wyższa o 15,5% niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 15,3%) i o 11,0% wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,9% wyższym niż we wrześniu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z sierpniem br.


Źródło: GUS. Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 r. (opracowanie sygnalne). Dane meldunkowe obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób.


dodano: 2017-10-19 07:25:13