Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrost cen energii elektrycznej jest nieunikniony


Turbulencje wokół cen energii elektrycznej w przyszłym roku przekładają się na coraz większą niepewność przedsiębiorstw.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan


W świetle opublikowanych dzisiaj przez GUS danych, w listopadzie 2018 ceny towarów i usług konsumpcyjnych na przestrzeni roku wzrosły o 1,3%, natomiast w horyzoncie miesiąca nie uległy zmianie. Tak niski poziom inflacji odnotowano ostatnio w marcu 2018. Po raz pierwszy od tamtej pory znajdujemy się poniżej dopuszczalnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez NBP (1,5%-3,5%). W obliczu turbulencji wokół cen energii nie przypuszczamy, by przełożyło się to na przegłosowanie wzrostu stóp procentowych w styczniu.

Na tym tle ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7% w skali roku (bez zmian w skali miesiąca), natomiast koszty czynszów i nośników energii wzrosły o 1,9% (wzrost o 0,2 pp. w relacji do października br.). Ponadprzeciętny wzrost odnotowały ceny transportu (6,1% w skali roku, 0,2% w skali miesiąca), za które odpowiadają wzrosty cen paliw. W pozostałych kategoriach GUS-owskiego koszyka wyraźne wzrosty cen ujawniły się w przypadku używek (1,7% r/r i 0,4% m/m), hoteli i gastronomii (odpowiednio 3,1% i 0,3%), zdrowia (2,9% i 0,8%) oraz edukacji (3,0% i 2,3%) - w kolejności udziału kategorii do koszyka inflacyjnego.

Na zmiany cen żywności w skali roku najbardziej rzutowały wzrosty cen warzyw (9,4%) oraz pieczywa (8,8%) i mąki (4,2%). Należy jednak zauważyć, że były one równoważone przez znaczne spadki cen innych produktów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem cukru (24,6%), owoców (14,3%) i jaj (10,7%). Wzrost cen paliw w listopadzie był napędzany przez gaz (16,8% r/r i 2,8% m/m) oraz olej napędowy (odpowiednio 15,3% i 3,1%). Spadek cen paliw powinien ujawnić się dopiero w danych za grudzień.


Źródło: Sonia Buchholtz / Konfederacja Lewiatan


dodano: 2018-12-17 07:10:18