Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosły aktywa rezerwowe

Narodowy Bank Polski opublikował 6 listopada br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 91,6 mld euro i był o 1,2 mld euro wyższy niż na koniec września. Stan rezerw wyrażony w dolarach wyniósł 100,8 mld USD i był o 0,7 mld USD niższy niż miesiąc wcześniej.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

Źródło: NBP


dodano: 2015-11-09 08:39:06