Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosło bezrobocie

W październiku 2012 roku bezrobocie minimalnie wzrosło. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,5 proc. i w porównaniu do września br. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Wzrost stopy bezrobocia w październiku br. odnotowano w dwunastu województwach.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,2 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,8 proc.). W województwach lubuskimi świętokrzyskim miał miejsce spadek liczby bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 roku wyniosła 1995,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca września 2012 roku wzrosła o 16,9 tys.osób (o 0,9  proc.).

Ministerstwo Pracy podaje, że obserwowane w ostatnich miesiącach spowolnienie gospodarcze, przejawiające się pogorszeniem koniunktury w kluczowych sekcjach działalności gospodarczej, takich jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo czy handel detaliczny, spowodowało pogorszenie sytuacji na rynku pracy. 

Zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy – z prowadzonego przez MPiPS monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w bieżącym roku zapowiedzi zwolnień grupowych są wyższe, niż przed rokiem. W okresie styczeń-wrzesień br. pracodawcy zapowiedzieli zwolnienia 59,6 tys. osób (52,7 tys. w analogicznym okresie ub. roku), a zwolniono 26,4 tys. osób (przed rokiem 24,7 tys.).dodano: 2012-11-09 09:27:47