Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrosło bezrobocie w styczniu

W styczniu 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2012 roku. GUS podaje, że w styczniu br. było 2297,7 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. W styczniu 2012 było to o 172 tys. mniej - 2125,5 tys. osób.

W końcu stycznia 2013 zarejestrowani bezrobotni stanowili 14,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2012 r. – 13,4%, w styczniu 2012 r. – 13,2%). Najwyższą stopę bezrobocia utrzymało województwo warmińsko-mazurskim (22,2%), najniższą wielkopolskie (10,6%).

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu stycznia 2013 r. zbiorowość ta liczyła 1882,3 tys. (tj. 82,0% ogółu zarejestrowanych). W tej grupie 100,7 tys. osób, tj. 5,3%, utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Bez prawa do zasiłku pozostawało 1896,5 tys. osób (tj. 82,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). W tej grupie bezrobotnych 44,2% to mieszkańcy wsi.

W styczniu 2013 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 64,0 tys. ofert pracy (przed miesiącem 35,7 tys., przed rokiem 49,0 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 37,0 tys. osób (w tym 4,1 tys. to oferty niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc), osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 4,6 tys. wolnych miejsc pracy.

Z danych GUS, na koniec stycznia 2013 r., wynika, że 361 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 29,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 7,5 tys. osób (przed rokiem odpowiednio: 249 zakłady, 20,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 5,8 tys. osób).


Źródło: GUS, Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w styczniu 2013 roku, 25.02.2013 r.dodano: 2013-02-25 13:53:36