Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wzrasta zadłużenie Polaków

Z Raportu InfoDług wynika, publikowanego przez BIG InfoMonitor, że na koniec stycznia 2013 r. Polacy mieli 38,52 mld zł  zaległych płatności. W ostatnich czterech miesiącach liczba dłużników wzrosła o 37 tys. do 2,25 mln osób.

Średnie zadłużenie przypadające na jednego klienta podwyższonego ryzyka wzrosło o 384 zł, czyli 2,3% w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Na koniec stycznia 2013 roku statystyczny dłużnik zalegał na kwotę 17 100 zł. Rok wcześniej średnia kwota zadłużenia była niższa o 65 zł.

Prezes BIG InfoMonitor Mariusz Hildebrand ocenił, że: "Póki co dane dotyczące zaległych zobowiązań Polaków nie wskazują na to, aby sytuacja finansowa gospodarstw domowych uległa pogorszeniu. Mimo to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w 2013 roku zadłużenie będzie rosło, ale ten wzrost będzie wynikał także z uszczelnienia systemu wymiany informacji. Coraz więcej firm przekazuje dane do Rejestru Dłużników BIG i są one dostępne dla uczestników rynku. Jeżeli sytuacja gospodarcza nie będzie się poprawiać w ciągu najbliższych kilku miesięcy, to można oczekiwać, że zaległości będą z tego powodu rosły i będzie przybywać dłużników".


Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań – od listopada 2010 do stycznia 2013.
(Źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP).


Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy Śląską, na ponad 7,7 miliarda złotych. Tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy ich zaległości wzrosły o 327 milionów złotych. Na drugim miejscu są mieszkańcy Mazowsza z długami przekraczającymi 5,5 miliarda złotych.

Z 22 edycji Raportu InfoDług wynika również, że suma zaległości największego dłużnika w Polsce, w ciągu ostatnich czterech miesięcy, powiększyła się o blisko 1% i przekroczyła kwotę 102 milionów złotych.

Raport InfoDług to ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka. Ukazuje się kwartalnie od sierpnia 2007 r. Raport InfoDług powstaje na podstawie informacji znajdujących się w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, w bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Bankowym Rejestrze Długów Związku Banków Polskich. Raport InfoDług pozwala na bieżąco monitorować opinię publiczną o skali zadłużenia Polaków. BIG InfoMonitor za pośrednictwem publikacji regularnie pokazuje informacje o osobach figurujących na czarnych listach dłużników m.in. za długi alimentacyjne, zadłużenie wobec sektora bankowego (BIK S.A. i ZBP), poza bankowego sektora finansowego (SKOK, firmy pożyczkowe, leasingowe etc.), zakładów ubezpieczeń, telekomów, dostawców usług masowych (energia, gaz, woda, tv kablowa, internet), spółdzielni mieszkaniowych.


dodano: 2013-02-12 12:14:40