Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wystartuj w Hackathonie SDG!

9-10 listopada 2018 r. w siedzibie GUS odbędzie się stacjonarny Hackathon SDG. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, jako krajowy koordynator wdrażania Agendy 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju, jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia. Uczestnicy Hackatonu będą mieli za zadanie stworzenie prototypu interaktywnej aplikacji webowej promującej ideę zrównoważonego rozwoju oraz korzystanie z danych statystycznych dotyczących wskaźników z tego obszaru. Aby wziąć udział w Hackathonie, należy zgłosić się najpóźniej do jutra, do 6 listopada. 

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia są dostępne na stronie https://kodujsdg.stat.gov.pl/.

Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przedstawią uczestnikom hackathonu Agendę 2030 i jej cele, a następnie będą udzielać im wskazówek, tak aby stworzyli oni jak najlepszy prototyp aplikacji. W Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zdefiniowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs). Do poszczególnych celów przypisane są wskaźniki statystyczne, dzięki którym możliwe jest dokonanie oceny, czy sytuacja w danym obszarze poprawiła się, nie uległa zmianie, czy też pogorszyła się. Cele są wzajemnie powiązane, dlatego ważne jest, aby do 2030 r. zrealizować wszystkie założone zadania.Więcej informacji dotyczących Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju znajduje się na stronie internetowej: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Głównego Urzędu Statystycznego, Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Do udziału w hackatonie GUS zaprasza każdego, kto:
  • ukończył 18 lat;
  • stworzy i zarejestruje 2-4 osobowy zespół;
  • ma pomysł na interaktywną aplikację webową, która może zainteresować młodzież Celami Zrównoważonego Rozwoju (#SDGs). 
Zadanie będzie polegało na stworzeniu prototypu interaktywnej aplikacji webowej. Ma ona spełniać dwa warunki:
  • promować ideę zrównoważonego rozwoju;
  • powstać w oparciu o dane statystyczne dot. wskaźników SDGs.
Aplikacja ma zainteresować młodzież, gdyż to właśnie do tej grupy odbiorców będzie kierowana. 

Na najlepszych czekają nagrody:
  • za I miejsce – 15 tys. zł
  • za II miejsce – 10 tys. zł
  • za III miejsce – 5 tys. zł
Aby wziąć udział w Hackathonie, należy zgłosić się najpóźniej do jutra, do 6 listopada. Rejestracja pod adresem https://kodujsdg.stat.gov.pl. 

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2018-11-05 06:55:30