Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wyniki handlu zagranicznego

Według wstępnych danych GUS, z 13 kwietnia br., w okresie styczeń-luty 2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 6 proc., do blisko 33,6 mld EUR, a import o 9,5 proc., do ok. 34,4 mld EUR. W rezultacie odnotowaliśmy deficyt w wysokości 0,86 mld EUR wobec nadwyżki 0,22 mld EUR przed rokiem.

Sprzedaż do Unii Europejskiej zwiększyła się w tempie zbliżonym do średniego, tj. o 5,9 proc. (do 27,2 mld EUR), w tym o tyle samo do Niemiec, o 7,2 proc. do Czech oraz o 4,4 proc. do Francji. Wśród ważniejszych rynków unijnych na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost eksportu na Węgry (o 8,7 proc.), do Belgii (o 12,6 proc.) oraz Rumunii (o ok. 23 proc.). Niewielki spadek zanotowano natomiast do Wielkiej Brytanii, tj. o 0,7 proc.

Wysoka baza odniesienia oraz głęboki spadek eksportu do Norwegii (o 16 proc.) spowodowały wyhamowanie, rosnącego w poprzednich okresach, eksportu do pozaunijnych rynków rozwiniętych (wzrost o 4 proc., do blisko 2,2 mld EUR). Warto jednak zauważyć, że w ramach tej grupy krajów dynamicznie rosła sprzedaż do USA (o ok. 20 proc.), Izraela (o ok. 16 proc.) oraz RPA (o 11,5 proc.).

Dynamicznie, w omawianym okresie, rósł również wywóz do krajów WNP (o 12,6 proc., do prawie 1,9 mld EUR), w tym do Rosji o ok. 17,5 proc., na Ukrainę o 7 proc. oraz na Białoruś o ok. 11 proc.

Tradycyjnie już, wolniej niż przeciętnie rosła sprzedaż na pozostałe rynki słabiej rozwinięte (spoza WNP), tj. o 3,3 proc., do 2,3 mld EUR. Wśród ważniejszych krajów tej grupy, z jednej strony dynamiczne rósł eksport m.in. do Serbii (o 7,2 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 17,2 proc.) oraz Tajlandii (3,7-krotnie), z drugiej zaś głębokie jego spadki notowano do Chin (o ok. 18,5 proc.) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 14 proc.), a niemalże stagnację w eksporcie do Turcji oraz Republiki Korei.

Za notowane w okresie dwóch miesięcy br. pogorszenie salda obrotów (r/r) w decydującej mierze odpowiadało pogłębienie deficytu z trzema rynkami: Chinami (o 0,4 mld EUR), Kazachstanem (o 0,2 mld EUR) oraz Rosją (o 0,17 mld EUR). Na czwartej pozycji na tej liście uplasował się z kolei nasz najważniejszy parter handlowy, Niemcy, w obrotach z którym, w rezultacie szybszego wzrostu importu niż eksportu (o 3 pkt. proc.) nadwyżka zmniejszyła się o 0,12 mld EUR.

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, dynamicznie – wśród ważniejszych towarów – rosła sprzedaż: produktów mleczarskich, jaj, miodu naturalnego i pozostałych jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego (o 20 proc.), żelaza, żeliwa i stali (o ok. 18,5 proc.), aluminium i wyrobów z aluminium (o ok. 16,5 proc.), kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 15 proc.). Z drugiej strony, spadki notowano w sprzedaży m.in. pojazdów i ich części i akcesoriów (o 2,2 proc.).

Po stronie importu natomiast szybki wzrost nastąpił w przypadku: żelaza, żeliwa i stali (o ok. 23 proc.), paliw mineralnych (o ok. 16 proc.), pojazdów i ich części i akcesoriów (o 13,3 proc.) oraz aluminium i wyrobów z aluminium (o ok. 11,5 proc.).

W okresie dwóch miesięcy br. pojazdy, ich części i akcesoria oraz paliwa mineralne odpowiadały za największe pogorszenie stanu zrównoważenia obrotów w ujęciu przedmiotowym (odpowiednio o: prawie 0,5 mld EUR oraz 0,34 mld EUR). Z drugiej strony na liście towarów, w obrotach z którymi notowaliśmy największą poprawę salda, znalazły się: kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich części (o 0,32 mld EUR), statki powietrzne, kosmiczne i ich części (o ok. 0,12 mld EUR) oraz meble (o blisko 0,1 mld EUR).

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii


dodano: 2018-04-16 06:47:10