Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wykonanie budżetu państwa za styczeń-sierpień 2013

Ministerstwo Finansów oszacowało, iż w okresie styczeń-sierpień dochody budżetu państwa wyniosły 180 933,9 mln zł, wydatki 207 718,0 mln zł. Deficyt zamknął się kwotą
26 784,1 mln zł co oznacza wykonanie w 75,3 proc. w  stosunku do przyjętej Ustawy budżetowj na 2013 r.

Po stronie dochodów oszacowana kwota oznacza wykonanie 60,4 proc. Ustawy budżetowej na 2013 r. i pochodzi głównie z podatków 156 485,1 mln zł, w tym z pośrednich 114 440,2 mln zł.

Po stronie wydatków oszacowana kwota oznacza wykonanie 62 proc. Ustawy budżetowej na 2013 r. Największy udział w wydatkach miały subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
38 098,7 mln zł, dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 20 268,5 mln zł i obsługa długu krajowego 17 441,5 mln zł.


Na źródła finansowania deficytu złożyły się środki krajowe w kwocie 15 817,6 mln zł i zagraniczne
w kwocie 10 966,5 mln zł.


Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2013 r.


Źródło: Ministerstwo Finansów
dodano: 2013-09-17 11:57:22