Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wskaźnik Dobrobytu w październiku 2012

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję społeczeństwa w październiku 2012 r. spadł w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca o 0,6 punktu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.

Był to najostrzejszy spadek w ciągu ostatniego półrocza. Do załamania wskaźnika w największym stopniu przyczyniły się spadające wynagrodzenie. W ciągu ostatniego roku skurczyły się one średnio o około 2%. Dodatkowo, jedną z kategorii cen, które najszybciej rosły w ostatnim czasie była żywność. Niższe średnie wynagrodzenia oraz wzrost cen artykułów żywnościowych, czyli tych - najczęściej kupowanych, poważnie obniżyły siłę nabywczą gospodarstw domowych. Istotnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na wartości wskaźnika było spadające zatrudnienie.

O ile w poprzednich miesiącach roku obserwowano jedynie stabilizację zatrudnienia lub bardzo słaby wzrost, o tyle ostatnie dane nt. jego wielkości jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorstwa zaczęły zwalniać pracowników. Wszystkie trzy czynniki: spadek wynagrodzeń, wysoka inflacja oraz pogarszające się warunki na rynku pracy przyczyniają się do pogorszenia ekonomicznej kondycji polskiego społeczeństwa.

Źródło: BIEC Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, 2012-10-16 - Wskaźnik Dobrobytu, październik 2012.

Bureau for Investments and Economic Cycles jest instytucją prywatną świadczącą usługi w zakresie analiz makroekonomicznych głównie dla gospodarki polskiej. Opiera ona swoją działalność na ponad 20-letnim doświadczeniu założycieli, właścicieli i autorów projektów badawczych firmy w zakresie badania poziomu aktywności gospodarki, konstruowania wskaźników wczesnego ostrzegania, wskaźników wyprzedzających oraz prognozowania.
dodano: 2012-10-17 12:49:41