Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wręczono Medale im. Tadeusza Kotarbińskiego

10 maja w Pałacu w Jabłonnie odbyła się uroczystość wręczenia Medali Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Kotarbińskiego. W nawiązaniu do zasad prakseologii, której współtwórcą jest patron nagrody, laureatów wyróżniono za to, że poprzez swoją praktykę lub naukową działalność przyczynili się do postępu nauk organizacji i zarządzania w Polsce i na świecie.Medalami uhonorowano profesora Stanisława Sudoła w uznaniu wybitnych zasług za całokształt dorobku naukowego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz Ewę Błaszczyk, Adama Nawałkę i drużynę narodową reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne za wyróżniające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania.
  • Prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł, doktor honorowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to jeden z najbardziej zasłużonych dla rozwoju nauk o zarządzaniu pracowników naukowych. Profesor S. Sudoł to wybitna postać w środowisku nauki polskiej, jeden z najbardziej uznanych i szanowanych twórców wielu dzieł naukowych i badawczych z dyscyplin nauki o zarządzaniu. Jest autorem wyróżniających się dokonań praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania odznaczających się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną. Czynnie uczestniczył w życiu organizacji i towarzystw naukowych, rad programowych i redakcjach czasopism, komisjach i komitetach problemowych ministerstw, pastując także wiele odpowiedzialnych funkcji w swojej macierzystej uczelni.  Realizacja licznych projektów badawczych kierowanych przez Profesora była platformą do stworzenia tzw. „toruńskiej szkoły przemysłowych badań empirycznych”.
Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego – ustanowiony w roku 1997 przyznaje Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk osobom lub instytucjom z kraju i z zagranicy, które wybitnie przyczyniły się do postępu organizacji i zarządzania, oraz  za wyróżniające się dokonania praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania odznaczające się wysoką efektywnością ekonomiczną i społeczną.

W poprzednich edycjach przyznawania Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi red. Jerzy Giedroyc, założyciel i redaktor Paryskiej Kultury; William Gates, twórca Microsoft, jeden z najwybitniejszych przedsiębiorców w historii; Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny; prof. Krzysztof Penderecki, kompozytor oraz aktorka Krystyna Janda.Profesor Tadeusz Kotarbiński, wybitny polski filozof, logik i prakseolog, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 1957-1962, był współtwórcą nowej dziedziny nauki - prakseologii, czyli nauki o metodach sprawnego działania. Swój udział w kształtowaniu prakseologii Tadeusz Kotarbiński zapoczątkował pracą zatytułowaną "Cel czynu a zadanie wykonawcy", zaś uhonorowaniem jego prac w tej dziedzinie było opublikowanie w 1955 roku pierwszego w skali światowej podręcznika prakseologii pt. "Traktat o dobrej robocie" i utworzenie w 1982 roku pierwszej pracowni prakseologicznej "Pracownia Ogólnych problemów Organizacji Pracy".

Źródło: PAN


dodano: 2017-05-11 07:08:18