Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wprowadzanie innowacji na rynek – przekształcanie wiedzy w zysk


W dniach 5–6 września 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się IX edycja Międzynarodowego Sympozjum "Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce", którego tegoroczna edycja nosi tytuł: Wprowadzanie innowacji na rynek – przekształcanie wiedzy w zysk.


Inwestowanie środków publicznych w działalność badawczo-rozwojową, a następnie efektywne wdrażanie jej wyników ma szczególne znaczenie dla gospodarki, zwłaszcza w okresie spowolnienia ekonomicznego, które jest aktualnie zauważalne na rynkach światowych, Program sympozjum umożliwi podjęcie dyskusji na tematy poświęcone m.in. relacjom pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym oraz ich roli w stymulowaniu innowacyjności, zachęcaniu prywatnych przedsiębiorstw do inwestowania w badania i rozwój, szczególnie w fazie początkowej opracowywania nowych technologii, a także dostępowi do źródeł finansowania działalności innowacyjnej w warunkach wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

Podobnie jak w poprzednich latach, wykładom znakomitych ekspertów z Polski i zagranicy towarzyszyć będą warsztaty specjalistyczne z zakresu skutecznego stosowania narzędzi komercjalizacji innowacji oraz związanej z nią nieodłącznie ochroną własności przemysłowej.

Przedsięwzięcie organizowane jest z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Sympozjum organizacyjnie i merytorycznie wspiera Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy, Polski Holding Obronny oraz InnoCo Sp. z o.o.dodano: 2013-08-28 15:32:20