Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Wicepremier Morawiecki podsumowował 2 lata rządów

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawił dotychczasowe osiągnięcia resortów rozwoju i finansów oraz zapowiedział dalsze działania na rzecz rozwoju Polski. – Chcemy przestawić polską gospodarkę na tory inwestycji, innowacyjności, eksportu – powiedział w środę wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Dodał, że długoterminowo ma następować dalsza konsolidacja finansów publicznych.– Eksport i oszczędności, w szczególności krajowe oraz innowacje mają generować zwiększony poziom inwestycji, inwestycji innowacyjnych – powiedział Morawiecki na konferencji podsumowującej dwulecie rządu.

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY

Niższe podatki dla firm

Niższa stawka podatku CIT dla małych przedsiębiorstw z 19% do 15%, co objęło 90% podatników CIT.

Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej

Wprowadzamy 100 zmian dla firm (takie jak reforma Kodeksu Postępowania Administracyjnego, pakiet wierzycielski czy uproszczona księgowość dla małych firm), które sprawiają, że Polakom łatwiej założyć i prowadzić przedsiębiorstwo. W życie weszło prawie 90% rozwiązań z pakietu. Na wejście w życie czekają ogromne zmiany zawarte m. in. w Konstytucji Biznesu.

Ulga amortyzacyjna

Dzięki wprowadzonym przepisom już w tym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie i zaoszczędzić w ten sposób nawet 17,7 tys. zł. Dzięki wprowadzonej uldze amortyzacyjnej niemal 90% małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w maszyny i urządzenia zostało zwolnionych z konieczności amortyzacji inwestycji.

INWESTYCJE

Przyciągnięte inwestycje

Globalne innowacyjne firmy wiążą się z Polską: Toyota, Daimler, LG Chem, General Electrics, JP Morgan czy Lufthansa. Aż 50% zysków zostaje w Polsce w formie kolejnych inwestycji. Przyciągamy inwestycje typu greenfield i zaawansowane usługi.Inwestycje zagraniczne w skali roku (2016) wzrosły o 74%. W tym roku – od stycznia do lipca – inwestycje wzrosły o kolejne 26%.

Reforma Specjalnych Stref Ekonomicznych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało gruntowną reformę specjalnych stref ekonomicznych, która jest właśnie wdrażana w życie. Wszystko co było w strefach dobre – przyciąganie wartościowych inwestycji, nowych technologii, zwalczanie bezrobocia, rozwój regionalny – zostało wzmocnione, a rozwiązania generujące potencjalne szkody zostały usunięte.

KAPITAŁ DLA ROZWOJU

Polski Fundusz Rozwoju

PFR został powołany do życia, ponieważ dotychczas funkcjonujące instytucje wspierające rozwój działały w sposób nieskoordynowany, wchodziły sobie w drogę i dublowały kompetencje. Tymczasem sam PFR, przez niewiele ponad rok od jego powołania, zdążył zainwestować w polską gospodarkę ponad 10 mld zł – bez powiększania deficytu i długu publicznego.

Repolonizacja Banku PEKAO

Dzięki naszym działaniom większość kapitału w bankach na terenie kraju jest w polskich rękach (ok. 55%). Gromadzone przez Polaków oszczędności w bankach są bezpieczne, zwłaszcza na wypadek światowego kryzysu gospodarczego. Polskie firmy nie muszą obawiać się, że mogą mieć problem z finansowaniem swojego rozwoju.

PolRegio

Jeszcze 2 lata temu Przewozom Regionalnym (dziś: PolRegio) groziło bankructwo. Dzięki wsparciu w wysokości 629 mln zł, ten największy przewoźnik w Polsce podniósł się na nogi i w zeszłym roku przyniósł zysk pierwszy raz od 15 lat. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowych pociągów od polskich producentów.

INNOWACJE

Ekosystem dla polskiej innowacyjności

W 2015 r. w Global Innovation Index zajmowaliśmy 46 miejsce – dzięki intensywnym pracom nad innowacyjnością polskiej gospodarki, po 2 latach zajmujemy już 38. miejsce. Podobny awans zanotowaliśmy w rankingu innowacyjności Bloomberga – w 2015 r. miejsce 25, dzisiaj miejsce 22.

W ramach programu „Start in Poland” – czyli największego tego typu program dla młodych, innowacyjnych firm w EŚW, którego budżet liczy 3 mld zł. W jego ramach uruchomiono już: programy Scale-Up, Starter czy Biznest.

Mała ustawa o innowacyjności

Ustawa przy której MR i MF ściśle współpracowały z MNiSW wprowadza zniesienie podatku dochodowego od wniesienia własności intelektualnej do spółki; możliwość odliczenia od podatku przez MŚP kosztów patentu; wzrost kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R, które można odliczyć od podatku nawet do 50% dla MŚP – proponowany przez nas poziom ulg jest 2-krotnie wyższy od poprzedniego, co sprawia, że wyprzedzamy w tym względzie m.in. Holandię.

REINDUSTRIALIZACJA

Wzrost produkcji

Według danych Eurostatu za sierpień 2017 r. wzrost ten wyniósł 8,9% przy średniej w całej UE na poziomie 3,9%. Jeszcze lepsza sytuacja jest w przypadku produkcji budowlanej, gdzie wskaźniki wzrostu osiągnęły w sierpniu 23,2% w Polsce i 3,1% średnio w UE. Polska branża meblarska staje się jedną z największych w Europie. Rozwijają się także klastry – Podkarpacka Dolina Lotnicza, Polski Przemysł Stoczniowy i Śląskie Zagłębie Motoryzacyjne. Obecnie na terenie UE prawie 2/3 miejsc pracy w przemyśle powstaje w Polsce.Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przemyśle doszło w październiku do aż 81,4%. Jest to najlepszy wynik od dziesięciu lat.

Rozwój firm przemysłowych

7 na 10 firm z sektora planuje rozszerzyć swoją działalność w ciągu następnego roku, a blisko co trzecie badane przedsiębiorstwo planuje otwarcie nowego zakładu produkcyjnego w ciągu 2 – 3 lat.

Rozwój społeczny

Bezrobocie najniższe od 26 lat – w październiku br. wyniosło 6,6%. Stopa bezrobocia spada w całym kraju.W latach 2008 – 2015 płace wzrosły realnie o niecałe 20% – przeciętnie 2,3% rocznie. Za to tylko w 2016 r. odnotowano 4,4% wzrostu płac.70% Polaków jest zadowolonych ze swoich finansów, a aż 40% twierdzi, że zwiększy wydatki na zakupy. 45% Polaków ocenia bieżącą sytuację gospodarczą jako dobrą (to najlepszy wynik po 1989 roku). Po raz pierwszy od dekady więcej Polaków ma oszczędności niż zobowiązania kredytowe. Oznacza to, że większej liczbie obywateli udaje się odłożyć pieniądze i żyć bez kredytów (za CBOS).

FINANSE PUBLICZNE

Szczelny system podatkowy

Dzięki realizacji takich reform jak: stworzenie Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzenie pakietu paliwowego i transportowego, szerokie wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego i opartej na nim analityki, czy wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w walce z wyłudzeniami VAT. Zgodnie z najnowszymi danymi (styczeń-wrzesień) dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT były wyższe o ponad 22,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.Polska jest liderem w poprawie ściągalności VAT wśród wszystkich państw UE w latach 2015 – 2017 – relacja podatków do PKB poprawiła się o 1,4 pkt. proc., podczas gdy w latach 2007-2015 byliśmy na końcu zestawienia, kiedy to relacja pogorszyła się o 2,9 pkt proc.

Ambitny i odpowiedzialny budżet

W budżecie na 2018 rok, znacznie więcej środków przeznaczymy na cele społeczne m.in.: program Rodzina 500+, świadczenia rodzinne, obniżenie wieku emerytalnego, waloryzację rent i emerytur czy dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów.Wyniki budżetu nie wynikają ze sztucznego przetrzymywania zwrotów podatku. Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się porównaniu do zeszłego roku niemal o tydzień (z 43,19 do 36,3 dnia). Ponad dwukrotnie zmniejszyła się również wartość wstrzymanych zwrotów: z 3.4 mld zł w I. połowie 2016 do 1,6 mld w I połowie 2017 roku.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju. Fot: B. Kosiński / MR


dodano: 2017-12-11 07:31:32