Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
We wrześniu w przemyśle wyższe wynagrodzenie ale niższe zatrudnienie

GUS podał, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach, rok do roku, spadło we wrześniu br. o 0,3 proc., a wynagrodzenia wzrosły o 3,6 proc. W liczbach bezwględnych zatrudnienie wyniosło 5495,1 tys. osób, a przeciętne wynagrodzenie ogółem (brutto) 3770,91 zł.

Z tegorocznego badania MŚP przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan wynika, że nie należy spodziewać się w firmach znaczącego wzrostu zatrudnienia, bowiem stopień wykorzystania już zatrudnionych pracowników jest relatywnie niski. Natomiast pracownicy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia, jeśli będzie poprawiać się sytuacja w gospodarce. Jednak wzrost płac, w pierwszej kolejności, obejmie pracowników kluczowych, których wiedza, doświadczenie i kompetencje są niezbędne dla firm - komentuje wyniki GUS dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.


W odniesieniu do rynku pracy warto przytoczyć również dane z najnowszego raportu Instytutu Badawczego Randstat. Wynika z niego, że 36 procent polskich respondentów odczuwa duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w nadchodzącym półroczu. - Jest to najwyższe wskazanie w ponad 3-letniej historii badania - zaznacza Kajetan Słonina z Randstad.

To z jednej strony, z drugiej pocieszające, że w warunkach wysokiego poczucia ryzyka utraty pracy, jesteśmy najbardziej w Europie otwarci na zmianę pracodawcy. Wynika to z raportu Randstad, w oparciu o kwartalne badania ankietowe przeprowadzone w 32 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Otóż w grupie osób, które ukończyły 45 rok życia, rzadziej niż co drugi zakłada, że mógłby znaleźć porównywalne do obecnego zajęcie. Mniejszymi optymistkami pod tym względem są kobiety, których oceny były o 10 punktów niższe niż mężczyzn. Sondaż realizowano od 17 sierpnia do 5 września. Z Polski wzięło w nim udział 405 osób, w całym badaniu blisko 14 tysięcy.


Główny Urząd Statystyczny podał również dane za 2012 r. dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2012 r. (1).

Działalność gospodarczą w Polsce prowadziło w 2012 r. 1783,0 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób, co oznacza wzrost o 0,6% w skali roku. Podobnie jak w latach poprzednich, w grupie tej dominowały jednostki należące do osób fizycznych (93,9% – 1674,0 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 6,1% (109,0 tys. podmiotów). Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największy odsetek w analizowanej zbiorowości stanowiły jednostki z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,6%), budownictwo (12,5%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (11,6%) oraz przemysł
(9,0%) (2).

W podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób pracowało w 2012 r. 3543,6 tys. osób, tj. o 34,5 tys. (1,0%) mniej niż rok wcześniej. Dla 81,8% osób było to główne miejsce pracy. Najwięcej osób pracowało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie: handlu i naprawy pojazdów samochodowych (31,2%), budownictwa (12,6%) oraz przemysłu (11,1%). W podmiotach należących do osób fizycznych pracowało 3098,6 tys. osób (tj. 87,4% ogólnej liczby pracujących w badanej grupie podmiotów), a w przedsiębiorstwach osób prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej – 445,1 tys. osób (tj. 12,6%).


(1) Informację opracowano na podstawie reprezentacyjnego badania działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2012 r.
(2) Działalność przemysłowa obejmuje cztery sekcje PKD: Górnictwo i wydobywanie; Przetwórstwo przemysłowe; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

dodano: 2013-10-17 10:05:58