Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Warunki prowadzenia firm w Polsce

W dniu 29 stycznia 2013 roku w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców odbyła się konferencja prasowa i prezentacja raportu ZPP o warunkach prowadzenia firm w Polsce. W konferencji wzięli udział Robert Gwiazdowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPP, Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych ZPP oraz Michał Tomczyk, ekspert ZPP. Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost gospodarczy pośród wszystkich krajów Europy.

W świetle tych niezłych, na tle Europy, danych za rok 2012 – rok 2013 może już niestety taki dobry nie być. Niezwykle optymistyczne prognozy budżetowe Ministerstwa Finansów – mogą się nie spełnić. Obserwowane spadki produkcji w większości sektorów, kolejne podwyżki kosztów pracy oraz brak działań deregulacyjnych, które prowadziłby do istotnej zmiany jakościowej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – mogą ściągnąć na nas stagnację lub wręcz recesję.

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja na rynku pracy. Głównym obszarze gdzie powstaje bogactwo. Stopa bezrobocia w III kwartale 2012 wyniosła ok. 12,7 proc., a wśród młodych do 25 roku życia – aż 27 proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło około 5,5 mln osób. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto w listopadzie 2012 roku wynosiło 3780,64 PLN (1).

Pomimo relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej nadal trwa impas inwestycyjny. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą w przyszłość i wszelkie działania inwestycyjne podejmują z wielką ostrożnością. W 2012 roku rząd wprowadził kilka dalszych zmian, w ramach Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zaowocowały one poprawą warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w kilku obszarach, jednak nie przyniosły rozwiązań systemowych na szeroką skalę. W naszym przekonaniu dokonane przez rząd reformy, choć niezwykle istotne i plasujące nas nieco wyżej w światowych rankingach, nadal pozostają niewystarczające. Należy mieć nadzieję, iż ten dobry kierunek będzie kontynuowany, dzięki czemu warunki prowadzenia biznesu w Polsce będą z roku na rok się poprawiać.

W I półroczu 2012 r. liczba zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON wyniosła 3780 tys. Spośród firm aktywnych zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (96%). W okresie styczeń-czerwiec 2012 r. badane przez GUS przedsiębiorstwa uzyskały słabsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Pogorszeniu uległy podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio 8,2 proc. i 9,8 proc.), co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 93,8 proc. przed rokiem do 95,2 proc.). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 8,0 proc. i 9,2 proc.). Największe straty odnotowano m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w budownictwie.

Zdaniem ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego Global Competitiveness 2012–2013, by utrzymać dotychczasową wysoką pozycję, Polska będzie musiała zwiększyć konkurencyjność gospodarki poprzez podniesienie stopnia jej innowacyjności, który jest niski w odniesieniu do efektywności i tzw. czynników podstawowych gospodarki. Ponadto jako bariery w rozwoju polskiej gospodarki dostrzeżono: złożoność i nieprzejrzystość systemu podatkowego, biurokrację, sztywność rynku pracy, ograniczona dostępność do finansowania i zły stan infrastruktury.


Pozycja Polski w międzynarodowych zestawieniach konkurencyjności gospodarek


Nazwa rankinguAktualna pozycja w rankinguPoprzednia pozycja w rankingu
Doing Business 2013
55
74
The Global Competitiveness
Report 2012-2013
41
39
Index of Economic Freedom 201364
68
World Competitiveness Yearbook 201334
34

Pełny raport można pobrać ze strony www.zpp.net.pl – zakładka „Materiały”.

(1) Dane wg. GUS


dodano: 2013-01-29 13:54:41