Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W szacunkowym wykonaniu budżetu państwa za rok 2018, deficyt okazał się najniższym od 1998 r.


Ministerstwo Finansów informuje, że deficyt budżetu państwa za rok 2018 wyniósł 10,4 mld zł. Był on niższy o 14,9 mld zł w stosunku do roku ubiegłego i okazał się najniższym od 1998 r. Dochody budżetu państwa wyniosły 380,1 mld zł i  były wyższe o 8,5 proc. od uzyskanych w roku ubiegłym. Wydatki budżetu państwa wyniosły 390,5 mld zł, tj. 98,3 proc. planu.


– Wstępne dane wskazują, że w 2018 r. zredukowaliśmy deficyt budżetu państwa do 10,4 mld zł, tj. 25,1 proc. wartości planowanej w ustawie budżetowej. To najniższy deficyt budżetowy od 1998 r., o 14,9 mld zł niższy niż w roku ubiegłym. Wynik ten jest efektem przestrzegania dyscypliny budżetowej, dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która pozytywnie wpłynęła na dochody budżetu państwa – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Z wstępnych informacji wynika, że dochody budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 380,1 mld zł i były wyższe niż prognozowano w ustawie budżetowej aż o 24,4 mld zł, a w stosunku do roku ubiegłego były wyższe o 8,5 proc.

– Dochody podatkowe w 2018 r. wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Główną przyczyną były wyższe wpływy z podatku VAT, które w 2018 r. są szacowane na 174,9 mld zł, tj. o 18,1 mld zł więcej w stosunku do roku ubiegłego i o ponad 8,9 mld zł więcej w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa jest, obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań uszczelniających system podatkowy i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie analizy danych. Działania te dotyczyły głównie obszaru podatku VAT, gdzie w znaczny sposób ograniczono straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Widoczne są również efekty w zakresie uszczelniania, ograniczenia agresywnej optymalizacji podatkowej i wzrostu compliance w obszarze podatku CIT – podkreśliła minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Jeżeli chodzi o stronę wydatkową budżetu państwa to, według szacunkowych danych, wydatki budżetu państwa w 2018 r. wyniosły 390,5 mld zł, tj. 98,3 proc. planu.

Niższe wykonanie limitu wydatków budżetu państwa wynikało w znacznej mierze z racjonalizowania wydatkowania środków publicznych i naturalnych oszczędności, co skutkowało niepełnym wykorzystaniem wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Oszczędności wydatków powstałe w trakcie roku budżetowego pozwoliły przekierować środki budżetowe na inne zadania państwa, m.in. określone w znowelizowanej ustawie okołobudżetowej na 2018 r. 

Ponadto na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwota 1 miliard 339,9 mln zł (0,34 proc. limitu wydatków z ustawy budżetowej na 2018 r.) będzie mogła być wydatkowana do końca marca bieżącego roku.

– Stymulowanie wzrostu gospodarczego przy konsolidacji fiskalnej pozwoli na stworzenie pewnej przestrzeni dla wyzwań, które pojawią się w długim i średnim horyzoncie czasowym, takich jak: tendencje demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa, spowolnienie gospodarcze czy ryzyka w otoczeniu zewnętrznym. Krok po kroku budujemy zrównoważone finanse publiczne – podsumowała minister Teresa Czerwińska.


Źródło: Ministerstwo Finansówdodano: 2019-02-11 07:01:10