Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W styczniu saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,7 mld zł

Z opublikowanych przez NBP 16 marca br. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za styczeń 2017 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 10,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było również dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł. W rachunku bieżącym odnotowano dodatnie salda usług (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (3,5 mld zł), obrotów towarowych (1,0 mld zł) oraz dochodów wtórnych (0,9 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 11,2 mld zł.

Eksport towarów wyniósł 65,5 mld zł i był wyższy o 7,7 mld zł (tj. o 13,2 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 8,6 mld zł (tj. o 15,4 proc.) do poziomu 64,5 mld zł. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,0 mld zł. W styczniu 2016 r. również było ono dodatnie i wyniosło 1,9 mld zł.

Tradycyjnie dodatnie było saldo usług, które wyniosło 5,4 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 15,1 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2016 r. zwiększyły się o 1,3 mld zł (tj. o 9,5 proc). Wartość rozchodów wyniosła 9,7 mld zł i zwiększyła się o 0,5 mld zł (tj. o 5,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r.

Saldo dochodów pierwotnych było dodatnie i wyniosło 3,5 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. było ono ujemne i wyniosło 4,0 mld zł. O wysokość dodatniego salda dochodów pierwotnych zadecydował przede wszystkim napływ środków z Unii Europejskiej, otrzymany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (9,7 mld zł).


Źródło: NBP


dodano: 2017-03-17 06:43:51