Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W marcu spadły obroty na GPW

W marcu 2015 r. wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła 19,2 mld zł, co oznacza spadek o 15,0% w porównaniu do marca 2014 r. Średnia dzienna wartość obrotów w ramach arkusza zleceń w okresie styczeń-marzec 2015 r. zmniejszyła się o 13,7% rdr do poziomu 838,6 mln zł na sesję, a średnia dzienna liczba transakcji w tym okresie wyniosła 64,1 tys. szt.

Łączna wartość obrotów na rynku NewConnect w marcu 2015 r. wyniosła 216,9 mln zł, co oznacza wzrost o 101,5% wobec marca 2014 r. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła w marcu 2015 r. o 128,6% rdr do poziomu 208,2 mln zł.Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy w marcu 2015 r. wyniósł 465,0 tys. szt. 20 czerwca 2014 r. był ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł. Od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł. W celu uzyskania w pełni porównywalnych danych, historyczny wolumen kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł (sprzed 23 czerwca 2014 r.) został podzielony przez dwa w załączonej do komunikatu tabeli w pozycji dotyczącej kontraktów indeksowych. Uwzględniając korektę, wolumen obrotu kontraktami na indeksy w marcu 2015 r. spadł o 14,6% wobec marca 2014 r.
 Wolumen obrotu pozostałymi kontraktami terminowymi (akcje, waluty, stopy procentowe) osiągnął w marcu 2015 r. poziom 374,7 tys. szt, co oznacza wzrost o 42,3% rdr.Wartość emisji obligacji nieskarbowych notowanych na rynku Catalyst wyniosła na koniec marca 2015 r. 65,7 mld zł, co oznacza wzrost o 8,2% rdr. Wartość obrotów w transakcjach kasowych na rynku TBSP w marcu 2015 r. wzrosła o 11,6% rdr do 31,2 mld zł.Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku transakcji terminowych w okresie styczeń-marzec 2015 r. wyniósł 38,6 TWh, co oznacza wzrost o 10,3% rdr. W przypadku transakcji na rynku spot, w tym samym okresie odnotowano wzrost wolumenu obrotu o 8,9% rdr do poziomu 7,1 TWh. 

Wolumen obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia w marcu 2015 r. wzrósł o 109,0% rdr do poziomu 9,1 TWh. 

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym w marcu 2015 r. osiągnął poziom 11,7 TWh, podczas gdy rok wcześniej było to 0,4 TWh. Kapitalizacja 420 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec marca 2015 r. wyniosła 618 mld zł (151 mld EUR). 
Łączna kapitalizacja 471 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec marca tego roku 1319,4 mld zł (322 mld EUR). W marcu 2015 r. na rynku Catalyst po raz pierwszy obligacje wyemitowały Tauron Polska Energia, Elemental Holding i EGB Investments. Łączna wartość debiutujących w marcu obligacji na tym rynku wyniosła 1810 mln zł. W marcu 2015 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, o jedną więcej niż rok wcześniej.Dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl

dodano: 2015-04-07 08:17:46