Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W maju spadki na Głównym Rynku GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,6 mld zł w maju 2018 r., czyli o 20,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2018 r. o 21,3% rdr, do poziomu 17,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w maju 2018 r. poziom 852,5 mln zł, o 17,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja 2018 r. wyniosła 57 282,73 pkt i była o 4,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 38% rdr do poziomu 143 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w maju wzrosła o 48,2% rdr i wyniosła 141,3 mln zł.

W maju 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 657,7 tys. szt., o 2,1% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w maju 2018 r. 311,1 tys. szt., co oznacza spadek o 25,3% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 173,5% do poziomu 215,5 tys. szt. wobec 78,8 tys. szt. w maju 2017 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,7 mld zł na koniec maja 2018 r. wobec 63,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w maju 2018 r. o 7,2% rdr, do poziomu 148,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w maju tego roku 22,9 mld zł i była o 49,7% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w maju 2018 r. wyniósł 18,2 TWh, co oznacza wzrost o 108% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 142% do poziomu 16,1 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.
 


Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w maju 2018 r. 10,2 TWh, o 46,9% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 43,5% do poziomu 1 TWh. Natomiast wzrost o 79,5% do poziomu 9,1 TWh odnotowano na rynku terminowym.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w maju 2018 r. 10,7 TWh, co oznacza wzrost o 33,5% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 41,9% rdr osiągając w maju 2018 r. poziom 22,8 ktoe.Kapitalizacja 426 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec maja 2018 r. 587,28 mld zł (135,96 mld EUR). Łączna kapitalizacja 476 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec maja tego roku 1230,37 mld zł (284,84 mld EUR).

Na Głównym Rynku w maju 2018 r. zadebiutowała spółka Ten Square Games, o wartości oferty 94 mln zł.

Na NewConnect w maju 2018 r. zadebiutowała spółka CreativeForge Games, o wartości oferty 9,40 mln zł.

W maju 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, o jedną mniej niż rok wcześniej.


Źródło: GPW. Dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.dodano: 2018-06-05 05:49:40