Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W maju produkcja przemysłowa niższa niz przed rokiem

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w maju 2013 r. była o 1,8 proc. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i o 0,7 proc. niższa niż w kwietniu 2013 r.

W porównaniu z majem 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 16 spośród 34 branż. Najwyższy wzrost, bo o 6,7 proc., odnotowali producenci mebli.  Podobne wyniki osiągnęły sektory związane z produkcją urządzeń elektrycznych, samochodów i przyczep skierowanych na eksport.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy produkcja przemysłowa była niższa niż przed rokiem o 1 proc. W stosunku do maja ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 18 spośród 34 działach przemysłu: najwyższy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowe - o 11,7 proc., najniższy - wyrobów z metali – o 4,3 proc..

Produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się o 21,5 proc. W stosunku do maja ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 32,7 proc., w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 27,9 proc., a w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 17,7 proc..

Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekują, że czerwiec powinien poprawić wskaźniki pierwszego półrocza. W ich opinii niższa wartość produkcji przemysłowej mogła wynikać z dwóch długich majowych weekendów.


 Źródło: GUS, Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2013 r.


dodano: 2013-06-20 13:52:54