Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W lutym eksport z Polski wyniósł 14,938 mld euro

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lutym oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w lutym eksport z Polski wyniósł 14,938 mld euro. Był więc o 0,3% mniejszy od notowanego w styczniu i jednocześnie o 3,1% większy niż w lutym 2016r. Liczony w złotych eksport wyniósł 64,374 mld, tj. o 1,7% mniej niż w styczniu i równocześnie o 1,1% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Luty jest zazwyczaj miesiącem po którym oczekuje się odreagowania danych z miesiąca poprzedniego. Jeśli styczeń jest wysoki, luty przynosi korektę. Słaby pierwszy miesiąc roku implikuje lekki wzrost sprzedaży. W tym roku styczeń (w porównaniu z grudniem prezentował się przyzwoicie, choć bez znaczącego wzrostu w ujęciu miesiąc do miesiąca). Odpowiadać mu więc będzie luty o bardzo zbliżonych obrotach. Okaże się więc to wyraźnie innym układem niż w roku ubiegłym – w którym po styczniowej redukcji sprzedaży miał miejsce bardzo silny wzrost w lutym. W konsekwencji obserwowana obecnie dynamika roczna sprzedaży ulegnie sporej zmianie z 13,8% w styczniu do 3,1% w luty. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu i handlu hurtowego za luty.

Otwarcie bieżącego roku w wymianie handlowej z zagranicą prezentowało się wcale obiecująco. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w styczniu 2017 wyniósł 14.976 mln euro, okazując się o 13,8% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 14.923 mln euro – większą niż przed rokiem o 5,3%. W sprawozdaniu GUS szczególne wrażenie robiły wzrosty sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej 26,2% i krajów rozwijających się 17,6%. Wypada jednak pamiętać, że w ich przypadku bardzo pomogła szczególnie niska baza do porównań z początku ubiegłego roku. Dobrze prezentowała się też dynamika sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej – wzrost na poziomie 13,6% osiągnięty mimo wysokiej (dla odmiany) bazy. Oczywiście należy mieć na uwadze, że wyniki samego stycznia nie muszą znaleźć kontynuacji w miesiącach następnych, statystyki początku roku czasem płatają figle.

KUKE oczekuje, że w okresie II-IV 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 3,3% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 2,3%. Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 190,6 mld euro tj. o 8,0%, a w statystykach złotowych do 811,4 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 5,4%. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2014 – 2016 pokaźnych zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Wypada odnotować, iż wbrew dość powszechnym odczuciom w zakresie słabości dynamiki inwestycji (patrz sytuacja w inwestycjach infrastrukturalnych) sektor wytwórczy nawet w roku 2016 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej. W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 208,4 mld euro tj. o 9,4% więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 872,7 mld i będzie o 7,6% większy niż w 2017.

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2017-2018 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 8,0% i 9,4% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:
  • Niemcy – wzrost eksportu o 8,0% i 9,3%  

  • Pozostałe kraje strefy euro o 8,2% i 8,7%

  • Pozostałe kraje UE o 8,2% i 8,7%  

  • Pozostałe kraje rozwinięte o 7,5% i 9,2%

  • Kraje Europy Środkowo - Wschodniej o 10,2% i 12,9%

  • Kraje rozwijające się o 7,0% i 10,0%
Autor: Piotr Soroczyński - Główny Ekonomista KUKE


dodano: 2017-04-06 06:20:36