Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W ciągu roku wzrosty cen mieszkań powinny wyhamować

Ceny nieruchomości wciąż bardzo wyraźnie rosną. Co więcej, najnowsze dane wciąż sugerują, że nie tylko wspomniany wzrost nie hamuje, ale nawet nieznacznie przybiera na sile. Z naszych szacunków wynika, że szybki wzrost cen mieszkań zasługuje już na uwagę – badający tę sferę subindeks HRE przekroczył pierwszy próg ostrożnościowy – mówi Michał Cebula, prezes Heritage Real Estate.

W perspektywie roku spodziewamy się wyhamowania zmian stawek rynkowych. W obecnych warunkach poważna korekta cen jest bardzo mało prawdopodobnym scenariuszem. Powód jest prosty – skala aktualnej hossy jest daleka od sytuacji sprzed ponad dekady, a nawet wtedy mieszkania w wyniku przecen straciły w ciągu kilku lat średnio tylko 15-20% wartości.
 
Pamiętajmy też, że w ostatnich latach otoczenie rekordowo niskich stóp procentowych (z nich wynika niskie oprocentowanie kredytów, ale też lokat bankowych) doprowadziło do bardzo dynamicznych wzrostów cen mieszkań w większości krajów europejskich. W wielu miejscach świata za mieszkanie trzeba dziś płacić od kilkudziesięciu procent do prawie dwóch razy więcej niż przed dekadą. Na tym tle sytuacja na rodzimym rynku jest znacznie bardziej racjonalna. 

Racjonalnie zachowują się też sami kupujący i deweloperzy. Po tym, jak poziom cen mieszkań w ujęciu nominalnym (jeszcze nie realnym, a więc wciąż bez uwzględniania obniżenia się siły nabywczej pieniądza) przekroczył historyczny rekord, widoczne było ochłodzenie na rynku mieszkaniowym. Obie strony rynku sondowały sytuację. Dopiero po upewnieniu się, że hossa ma się dobrze, kupujący ruszyli po kredyty (wg danych AMRON SARFiN wartość udzielonych kredytów hipotecznych w drugim kwartale 2019 roku była niemal rekordowa), a deweloperzy ruszyli z nowymi inwestycjami, co potwierdzają dane GUS.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że od końca 2018 roku, banki powoli obniżają oprocentowanie lokat. To przy wyraźnie rosnącej inflacji zmusza posiadaczy kapitału do tego, aby szukać alternatywy dla posiadanych pieniędzy. Efekt? Niektórzy przepraszają się z wcześniej porzuconym rynkiem mieszkaniowym.


 
Najważniejsze wnioski i komentarze do Indeksu HRE za II kwartał 2019 r.
 
    1.    Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wartość Indeksu HRE w II kwartale 2019 roku osiągnęła swoją największą wartość od końca 2008 roku. W tamtym okresie tzn. od połowy 2008 roku Indeks HRE pozostawał w trendzie spadkowym przez okres około dwóch lat. Obecnie od początku 2014 roku pozostaje w stałym trendzie wzrostowym.
 
    2.    Drugą ważna obserwacją jest osiągane maksimum, jeśli chodzi o subindeks cen nieruchomości oraz o subindeks sektora budownictwa.
 
    3.    Subindeks cen nieruchomości osiągnął poziom 0,886, a więc przebił pierwszy – z trzech - próg ostrożnościowy.
 
    4.    Subindeks budownictwa zbliżył się do pierwszego progu ostrożnościowego. Największy przyrost zanotował wskaźnik: ilość mieszkań oddanych od użytku do liczby mieszkań znajdujących się w trakcie budowy. Wskazuje to na strukturalne problemy z rozpoczynaniem nowych projektów mieszkaniowych, takich jak dostęp do terenów do budownictwa. To między innymi mała ilość ziemi, na której szybko można zacząć budować mieszkania, jest jednym z powodów wzrostu cen mieszkań. Pozostałe dwa to drożejąca robocizna i materiały budowlane.
 
    5.    Wyżej zaprezentowane informacje wskazują na:
- W najbliższych kwartałach (2-4) należy spodziewać się wyhamowania wzrostów cen mieszkań;
 
- Wspomniane wyhamowanie może mieć miejsce zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym;
 
- W zestawieniu z dynamiką zmian w sektorze budownictwa może to oznaczać nieznaczne ograniczenie marż firm deweloperskich;
    6.    Należy zwrócić uwagę na głębokość ewentualnych korekt. Nie należy się spodziewać, że przybiorą one znaczące wartości. Będą natomiast zróżnicowane regionalnie. Wskazują na to w szczególności dotychczasowe historyczne doświadczenia oraz obecny stan aktywów gospodarstw domowych i sytuacja sektora bankowego.
 
Źródło: HRE Investments
 

dodano: 2019-09-23 06:54:15