Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W I kwartale mniej kredytów konsumpcyjnych

W I kwartale 2016 r. banki i SKOK-i udzieliły o 6,5% mniej  kredytów konsumpcyjnych niż w tym samym okresie 2015 roku, ale wzrosła o 3% liczba kredytów na kwoty wysokie, tj. powyżej 50 tys. zł. Wydano mniej kart kredytowych, natomiast kredytów mieszkaniowych udzielono  więcej.

Kredyty konsumpcyjne

W I kwartale br. banki udzieliły 1620 tys. kredytów konsumpcyjnych na kwotę 18,9 mld złotych. Liczbowo jest to o 6,5% mniej, wartościowo mniej o 1,3% w porównaniu z I kwartałem 2015 r. Szczególnie wysokie spadki dotyczyły kredytów udzielonych na niższe kwoty. Kredytów na kwoty do 4 tys. złotych było o 9,3% mniej, ale kredytów na kwoty powyżej 50 tys. zł udzielono o prawie 3% więcej w porównaniu z rokiem 2015. - Przesuwanie się akcji kredytowej w segmenty kredytów na wyższe kwoty, a zatem też udzielanych na dłuższe terminy, skutkuje niższymi wpływami ze spłat kredytów. Efektem tego jest wzrost zadłużenia ludności w kredytach konsumpcyjnych pomimo spadku rozmiarów akcji kredytowej – mówi dr Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK. Na koniec marca 2016 r. kredytobiorcy z tytułu zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych mieli do spłaty w bankach i SKOK-ach 134,2 mld zł., co jest o 8,4% więcej niż w marcu 2015 r. oraz 1,9% więcej niż w grudniu 2015 r.

Kredyty mieszkaniowe
Lepiej jest z umowami na kredyty mieszkaniowe, których udzielono w I kwartale więcej niż rok wcześniej, pomimo wzrostu wkładu własnego wymaganego przy ich zaciąganiu. W I kwartale 2016 r. udzielono 47,1 tys. kredytów mieszkaniowych (o 4,5% więcej niż rok wcześniej), licząc wartością podpisanych umów było ich o 5,7% więcej. Tendencje wzrostowe w sprzedaży kredytów mieszkaniowych po dobrym początku roku wygasły w marcu, w którym udzielono 
o 2,5% kredytów mniej niż w marcu 2015 roku. – Z werdyktem, że jest to sygnał osłabienia trwającego od połowy 2015 r. ożywienia na rynku kredytów mieszkaniowych, należy poczekać do wyników za kolejne miesiące – uprzedza dr Andrzej Topiński, główny ekonomista BIK. – W kolejnym kwartale też będzie można lepiej ocenić wpływ na rynek kredytów mieszkaniowych podwyższenia wkładu własnego, wprowadzenia podatku bankowego oraz wyczerpania się środków na dopłaty do programu MDM – dodaje dr Topiński.

Karty kredytowe
Liczba nowych umów na karty kredytowe spadła r./r. w I kwartale o 10%, w marcu odnotowaliśmy spadek o 16%. Podobnie jak na rynku kredytów konsumpcyjnych, banki koncentrują się na umowach z wyższymi limitami kredytowymi. Licząc sumę przyznanych limitów, nowych umów było o 2,6% mniej niż w I kwartale 2015 r. Na koniec marca 2016 r. w portfelach mieliśmy 6041 tys. kart kredytowych, czyli o 10 tys. mniej niż w grudniu, i o 140 tys. mniej niż w marcu 2015 r.Źródło: BIK. Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych, posiada w swojej bazie informacje o 135 mln. rachunków należących do 23 mln. klientów indywidualnych. Poprzez internetowy portal www.bik.pl umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej, a dzięki Alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie. BIK spełnia rolę społeczną, inicjując akcję edukacyjną Nieskradzione.pl, której celem jest uświadomienie potrzeby ochrony swoich danych osobowych. Biuro wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.


dodano: 2016-05-19 09:06:53