Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
W I kw. 2013 r. dochody budżetu państwa wykonano w 20,5 proc.

Ministerstwo Finansów oszacowało dochody budżetu państwa w okresie styczeń-marzec 2013 r. na kwotę  61 366,4 mln zł, wydatki na kwotę  85 772,1 mln zł i deficyt budżetu państwa na kwotę 24 405,7 mln zł.

W ustawie budżetowej na 2013 r. zapisano po stronie dochodów kwotę 299 385,3 mln zł - z tego dochody podatkowe mają wynieść 266 982,7 mln zł, dochody niepodatkowe 30 806.7 mln zł i środki z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi 1596 mln zł. Wykonanie po I kw. wynosi 61 366,4 mln zł co stanowi 20,5 proc.

Wydatki budżetu na 2013 r. zapisano w kwocie 334 950,8 mln zł. W tym obsługa długu krajowego - 32 126,2; obsługa zadłużenia zagranicznego - 11 385,7; rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych - 17 775,3; dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego - 15 875,2; dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 37 113,9; subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 51 259,5 mln zł. W okresie styczeń-marzec 2013 r. wykonano 85 772,1 mln zł, tj. 25,6% rocznego planu.


 

dodano: 2013-04-18 14:23:17