Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Ustawy deregulacyjne „krok po kroku”

Ponad 300 zmian w ponad 100 ustawach, mających na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej, to efekty wprowadzenia czterech tzw. ustaw deregulacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki w latach 2011-2014. Celem zaproponowanych w nich rozwiązań jest konsekwentne ograniczanie barier prowadzenia działalności gospodarczej w celu dostosowywania obowiązujących przepisów prawa do potrzeb rynku i wymogów nowoczesnej gospodarki.

Działania podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki w zakresie usprawnienia prawa dla przedsiębiorców są prowadzone w oparciu o prowadzoną systematycznie przez MG analizę wpływu obowiązujących przepisów na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Są one również wynikiem, zarówno współpracy resortu gospodarki z przedsiębiorcami i organizacjami ich reprezentującymi, jak i z innymi ministerstwami i organami administracji.

– Rozwiązania wprowadzane w ramach kolejnych ustaw deregulacyjnych stanowią realizację polityki redukcji „krok po kroku” zbędnych obciążeń administracyjnych – podkreśla wicepremier Piechociński. – Odpowiadają one na konkretne, zidentyfikowane w praktyce obrotu gospodarczego bariery prowadzenia działalności gospodarczej – dodaje.

Ustawy deregulacyjne stanowią istotny element kompleksowych działań prowadzonych przez resort gospodarki, których celem jest usystematyzowanie i uproszczenie otoczenia prawnego biznesu w Polsce, wśród których można wymienić m.in. nowe Prawo działalności gospodarczej, upowszechnianie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, usprawnienie systemu wymiany informacji gospodarczych czy rozwijanie roli konsultacji publicznych w stanowieniu prawa.

Ponadto, działania te są komplementarne wobec inicjatyw rządowych, takich jak Program Lepsze Regulacje 2015, którego jednym z celów jest zwiększenie roli oceny skutków regulacji i konsultacji publicznych w procesie tworzenia prawa. Program ma rownież doprowadzić do ograniczenia nadprodukcji ustaw i częstotliwości zmian legislacyjnych oraz wynikających z tych zjawisk, kosztów dla przedsiębiorców.

W ramach obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej wprowadzonych zostało około 40 ułatwień w prowadzeniu firmy. MG szacuje, że zaproponowane w niej rozwiązania przyniosą przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie.

W ramach trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym dokonano łącznie 284 zmian w zakresie 109 ustaw. Korzyści finansowe dla gospodarki z wprowadzonych rozwiązań mogą sięgać kwoty nawet 8 mld zł rocznie, głównie w postaci zaoszczędzonych środków wynikających z redukcji obciążeń biurokratycznych.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki


dodano: 2015-03-03 08:01:59