Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Unijni eksperci pomogą Małopolsce przygotować Plan Działań dla Klimatu i Energii

Projekt Województwa Małopolskiego został wybrany przez Komisję Europejską do wsparcia w ramach unijnej inicjatywy dla regionów górniczych będących w transformacji (Coal Regions in Transition) START. Wsparcie ekspertów START będzie dotyczyć przygotowania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Małopolski. Następnie zostaną przygotowane projekty pilotażowe w zakresie możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Platforma Regionów Górniczych w Transformacji (Coal Regions in Transition) pomaga krajom i regionom UE sprostać wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Przygotowanie Regionalnego Planu działań dla Klimatu i Energii zostało ujęte w przyjętym przez Zarząd Województwa Małopolskiego w planie ekoMałopolska.

W ramach przygotowania Planu Działań dla Klimatu i Energii Małopolski przewidziano m.in. ocenę aktualnego stanu zużycia paliw i odnawialnych źródeł energii w województwie, przygotowanie wytycznych transformacji niskoemisyjnej oraz zaangażowanie zainteresowanych stron, takich jak: organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, a także powiaty i gminy. W ramach wsparcia w projekcie START przygotowane zostaną również co najmniej trzy projekty pilotażowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Źródło: UMWM


dodano: 2019-10-10 06:51:03