Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Udany kwartał Lotosu


W pierwszym kwartale 2017 r. LOTOS wypracował 411 mln zł skonsolidowanego zysku netto (+287% rok do roku). Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 577 mln zł (+318% r/r) a oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych EBITDA (skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację), liczona wg metodologii LIFO, 682 mln zł (+25% r/r).  Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w I kw. br. 145 mln zł i były niższe w stosunku do I kw. 2016 o 174 mln zł w związku ze zmianami w kapitale obrotowym spółki związanymi z postojem remontowym rafinerii w Gdańsku.

Zadłużenie spółki na dzień 31 marca 2017 r. kształtowało się na poziomie blisko 4,9 mld zł (wzrost o 70 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.) ale wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA wg LIFO wyniósł 1,8x w porównaniu z 1,9x (koniec 2016 roku) i 2,6x (koniec 2015 roku).
Udział ropy rosyjskiej, w przerobie gdańskiej rafinerii, spadł w I kw. br. do poziomu 68%.


Źródło: Grupa Lotos SA


dodano: 2017-04-27 06:54:35