Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Triggo SA pomyślnie zakończyło kolejną rundę finansowania

Triggo SA, polska spółka pracująca nad unikatowym w skali globalnej miejskim pojazdem elektrycznym, przeznaczonym dla usług współdzielonego transportu, pozyskała w drodze prywatnej emisji akcji środki w wysokości 2,5 mln zł. Firma utrzymuje zainteresowanie debiutem na rynku giełdowym. Zespół Triggo w najbliższych miesiącach ukończy serię ośmiu egzemplarzy pojazdu i oczekuje na koniec postępowania patentowanego w Indiach.W ramach czwartej rundy finansowania Spółka osiągając redukcję zapisów, zamknęła niepubliczną emisję akcji. Walory objęli doświadczeni inwestorzy indywidualni, związani z branżą przemysłową, wysokich technologii i finansową (ok. 1/5 akcji objęli dotychczasowi akcjonariusze). Pozyskane pieniądze w wys. 2,5 mln zł zabezpieczą kontynuacje prac projektowych oraz ukończenie serii kolejnych 8 pojazdów testowych i będą uzupełniać się z pozyskanymi środkami z Funduszy Europejskich.

– Pomyślnie zakończyliśmy kolejną rundę finansowania. Cieszy nas zaufanie i entuzjazm dla projektu ze strony obecnych, a przede wszystkich nowych inwestorów. W intensywnym 2019 roku rozpoczniemy działania zmierzające do wdrożenia produkcji o większej skali. Liczymy na to, że uda się ją uruchomić w kraju. Wcześniej, tj. w II kwartale dzięki środkom z niedawnej emisji, zakończymy realizację łącznie 9 pojazdów dedykowanych testom prowadzonym w ruchu drogowym. Będzie to także rok prac nad uzyskaniem homologacji i rozmów z partnerami branżowymi
– mówi Rafał Budweil, prezes zarządu i założyciel Triggo SA.

Firma utrzymuje plan przeprowadzenia emisji publicznej na GPW w Warszawie, co pomoże finansować produkcję pierwszej serii komercyjnej 100 szt. Triggo. Produkcja rozpocznie się na przełomie 2019 i 2020 roku.

– Jednocześnie prowadzimy prace nad rozszerzeniem ochrony patentowej naszego projektu. Obecnie Triggo jest już chronione w Chinach, USA, Korei, Japonii i krajach UE. Spodziewamy się przyznania patentu w Indiach, co rozszerzy obszar naszej wyłączności na terytoria zamieszkałe przez blisko 4 miliardy ludzi – i to te najatrakcyjniejsze z punktu widzenia potencjału rynkowego – uzupełnia Prezes Zarządu.

W 2040 roku według Deloitte, roku co drugie kupowane auto będzie elektrykiem, a zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii łącznie takich aut będzie wtedy 300 mln szt. Analitycy Keralla Research wskazują, iż liczba użytkowników systemów car sharing w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie kilkukrotnie do 35 mln osób, a flota – do 400 tys. szt. (4-krotny wzrost).

– Po niedawnym wprowadzeniu korzystnych rozwiązań w zakresie homologacji pojazdów ultralekkich kategorii „L” obserwujemy coraz większe zainteresowanie tym segmentem w Europie. Dobrymi przykładami są konstrukcje takie jak Toyota iRoad, Renault Twizzy, czy pokazany przed kilkoma tygodniami Seat Minimo. Pojawianie się mikrosamochodów w portfolio dużych graczy jest potwierdzeniem słuszności kierunku, który obraliśmy. Nasza autorska konstrukcja ma szereg istotnych przewag nad przytoczonymi pojazdami, a objęcie jej ochroną patentową dodatkowo wzmacnia potencjał rynkowy Triggo, otwierając m.in. drogę do jego komercjalizacji również poprzez sprzedaż licencji – podkreśla Rafał Budweil.

Na rosnącą popularność pojazdów napędzanych napędami niekonwencjonalnymi wpływa rozwój technologii i infrastruktury (m.in. sieci ładowania), wsparcie publiczne oraz niska szkodliwość dla środowiska naturalnego.

– Polski rynek elektryków jest nadal na wczesnym etapie rozwoju, Pewnie zmiany jednak następują. Cieszą nas krajowe działania ustawodawcze, wspierające rozwój rynku. Opublikowany w połowie lutego projekt rozporządzenia na temat Funduszu Niskoemisyjnego Transportu może się być krokiem w dobrą stronę. Triggo celuje w bycie polskim produktem globalnym, stąd z naszego punktu widzenia istotna jest nie tylko podniesiona tam kwestia dopłat do elektryków, ale przede wszystkim przewidziane wsparcie dla polskich producentów
  – podsumowuje Rafał Budweil.     Triggo stanowi unikatowy, w pełni elektryczny pojazd, dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji łączący najlepsze cechy mobilności i łatwości parkowania jednośladów z bezpieczeństwem i komfortem niewielkich samochodów miejskich.
     Przełomową cechą technologii Triggo (oficjalny debiut pierwszego w pełni funkcjonalnego egzemplarza pojazdu odbył się na Kongresie 590 i Warsaw Motor Show w listopadzie 2018 r.) jest podwozie o zmiennej geometrii, które umożliwia poruszanie się w dwóch trybach: drogowym zapewniającym stabilność dla wysokich prędkości i manewrowym, miejskim w którym pojazd sprawnie manewruje w korkach i zajmuje bardzo niewiele przestrzeni parkingowej. Jego cechy czynią go idealnie dostosowanym do nadchodzących usług nowej, mobilności miejskiej. Pojazd wykorzystuje m.in. innowacyjne sterowanie cyfrowe „Drive-by-Wire” oraz system wymiennych baterii, skracający przestoje związane z ładowaniem i uniezależniający pojazd od infrastruktury publicznych stacji ładowania.
     Pojazd jest od podstaw realizowany przez polską myśl techniczną. Założenia i koncepcje Triggo są chronione międzynarodowymi patentami aktualnie obejmującymi obszar zamieszkały przez przeszło 2,5 mld osób.
     Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie przyszłościowych usług współdzielenia środków transportu oraz elektromobilności na największych metropolitarnych rynkach europejskich, azjatyckich 
i amerykańskich. Potencjał Triggo wynika ze sprzedaży zarówno produktu, jak i licencji.

Źródło: Triggo SA
dodano: 2019-03-27 06:51:58