Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Tegoroczny budżet Lubelszczyzny to budżet realnych inwestycji
Kilkaset milionów złotych na inwestycje drogowe, kilkadziesiąt milionów na kolej i zdrowie. Ponad połowa wydatków w tegorocznym budżecie Województwa Lubelskiego przeznaczona jest na inwestycje. Środki unijne, które zasilą realizacje inwestycji samorządu województwa to blisko 500 mln złotych. Za przyjęciem budżetu zagłosowało 18 Radnych Województwa Lubelskiego, przeciwko było 13.

– Tegoroczny budżet województwa to budżet prawdziwy i realny, który przyczyni się do dalszego rozwoju regionu. Po raz kolejny stawiamy na inwestycje. Cieszę się, że  mieszkańcy województwa lubelskiego będą mogli korzystać z kolejnych wyremontowanych dróg, zmodernizowanej kolei i obiektów muzealnych w nowej atrakcyjniejszej szacie. Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali za tym budżetem
– mówił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

W projekcie budżetu plan inwestycji stanowi 51% wydatków ogółem tj. 631 milionów złotych  (o 56% wyższy niż w 2017 roku).  Prawie 65% inwestycji to zadania drogowe 408,9 milionów złotych w tym w ramach:
  •  Regionalnego Programu Operacyjnego 240,9 mln zł (drogi 801, 815, 820, 829, 830, 835 – 3 odcinki, 836, 837),
  • Programu Polski Wschodniej – 102,4 mln zł (drogi 747, 835),
  •  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina – 23,4 mln zł (droga 812).
Łącznie w ramach programów unijnych 366,7 mln zł.

Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na inwestycje własne drogowe ze środków województwa na kwotę 16,2 mln zł, w tym zadania wieloletnie 4,2 mln zł (drogi 874, 838, 844) oraz zadania roczne 12 mln zł (drogi 801, 812, 858, 846, 836).

W ramach inwestycji współfinansowanych z UE kwotę 493 mln zł przeznaczono przede wszystkim na: drogi – 366 mln zł , kolej – 50,2 mln zł, zdrowie – 45,6 mln zł oraz kulturę – 5,7 mln zł.

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 r. przedstawiony przez Zarząd Województwa opiewa na kwotę 1113,9 mln zł po stronie dochodów i 1237,5 mln zł po stronie wydatków.  Są to wielkości wyższe od analogicznych kwot bieżącego roku odpowiednio o 17,8% i 22,2%. Również rozchody budżetu tj. spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, wg harmonogramów są wyższe o 38% i wyniosą 88,9 mln.

W strukturze dochodów najwyższy udział mają dochody z tytułu dotacji na finansowanie programów z udziałem środków europejskich tj. 483 mln zł, co  stanowi niemalże 44 % dochodu ogółem, z czego 358 mln zł to dotacje na zadania inwestycyjne. Kolejno dochody własne 275 mln zł z 25% udziału, subwencje 249 mln zł z 22 % udziału. Dotacje celowe na zadania zlecone 53 mln zł (4,8% udziału) oraz na zadania własne 49,5 mln zł (4,4% udziału).


Źródło: UMWL


dodano: 2018-01-03 07:17:45