Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Szkolenia Prestiżu
Uznaliśmy w redakcji, iż bagaż naszych długoletnich doświadczeń zawodowych i wysokie kwalifikacje merytoryczne powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w propozycji szkoleń dla ludzi biznesu. A skoro naszą domeną jest komunikacja gospodarcza i promocja reputacji polskiej gospodarki postanowiliśmy skupić się tylko na tych dwóch zagadnieniach. Proponujemy więc miękkie szkolenia skierowane do ludzi biznesu wyższego i najwyższego szczebla przede wszystkim związane z tematem:

SZTUKA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH


 Nasze projekty szkoleniowe są programami autorskimi, ale po analizie potrzeb dopasowujemy programy do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. Natomiast poszczególne metody, ćwiczenia i narzędzia szkoleniowe dopasowujemy do doświadczenia i oczekiwań grupy. Uczestnicy naszych dotychczasowych warsztatów cenią je za praktyczność, skuteczność i ciekawy przebieg.
    Podejmując się szkoleń wierzymy, że każdy może więcej, gdyż ma zasoby, które może z powodzeniem rozwijać. Będąc praktykami przekazujemy to, co sprawdzone, przydatne w życiu i pracy. Uczymy tego, w co wierzymy i co sami stosujemy. Zawsze stawiamy na najwyższą jakość, profesjonalizm i skuteczność.
    Naszym przesłaniem wyzwolenia potrzeb i skuteczności proponowanych szkoleń jest myśl wypowiedziana przez prof. Władysława Tatarkiewicza: - Wszystkiego się można nauczyć, jeśli się uczyć chce.

Szkolenia otwarte i zamknięte
Do skorzystania z naszych szkoleń zachęcamy wszystkich przedsiębiorców i kadrę zarządzającą instytucji gospodarczych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje. W związku z tym, iż realia codziennej pracy najczęściej są nieco odmienne dla poszczególnych członków grupy w szkoleniu otwartym stosujemy specjalnie na ten cel wypracowane metody. Tworząc program szkolenia umieszczamy w nim elementy uniwersalne, związane z daną tematyką szkolenia. Co znaczy, że uczestnicy szkoleń rozwijają swoje kompetencje w zakresie umożliwiającym podnoszenie skuteczności w codziennej pracy, niezależnie od branży, w której pracują. Poza tym podpowiadamy metody dalszego doskonalenia kompetencji, dopasowane do obecnie zajmowanego stanowiska.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu:
  • Zarządzanie reputacją firmy
  • Przywództwo i budowanie zespołu
  • Asertywność dla menadżerów
Aby zgłosić się na wybrane szkolenie prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego lub kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 625 48 18.